Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Hållbart byggande är den nya normen

Att hållbart byggande är den nya normen, den slutsatsen drar Ramboll i en stor studie. Men hälften av respondenterna i undersökningen har inte insikt i de ekonomiska konsekvenserna av hållbarhet i varje led av byggprocessen.

Ramboll har genomfört en stor studie – Sustainable Buildings Market Study – där de belägger att hållbarhet inom byggande är en nödvändighet. Det är en viktig beståndsdel i hela byggprocessen från projektering till försäljning, både för att klara myndigheternas krav och för att möta kundernas förväntan. Däremot påvisar rapporten att många av intressenterna inte har satt sig in i hur hållbart byggande påverkar fastighetsekonomin, dvs hur påverkas bygg- och driftkostnaderna och hur påverkas marknadsvärdet av fastigheterna?

Rambolls hållbarhetsdirektör för fastigheter, Rikke Bjerregaard Orry, förväntar sig att intresset för hållbara fastigheter är en trend som kommer att hålla i sig, både pga efterfrågan från konsumenter som vill minimera sin egen klimatpåverkan och företag som strävar efter att göra skillnad. Intressant är att respondenterna ser fastigheternas energilösningar, dvs solpaneler, energilagring och fjärrvärme som den viktigaste trenden inom byggande. När det gäller välmående och hälsa är inomhusluft, belysning och värmekomfort de absolut viktigaste faktorerna.

Foto: Kuvio

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link