Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

Evertherm SEW skulle potentiellt kunna minska energianvändningen i det svenska flerbostadsbeståndet med minst 3,7 TWh/år, motsvarande 21 % av det årliga uppvärmningsbehovet för det aktuella flerbostadsbeståndet. Det visar en analys utförd av Nordic Energy Audit.

Lägre energikostnader

Förutom en stor energibesparing minskar även bostädernas årliga energikostnad med ca 3 miljarder kronor på nationell nivå. Energikostnaden minskar med mellan 14,5–23,7 kr/år/Atemp, beroende på geografisk placering.

Överlägsen besparingspotential

I jämförelse med annan teknik för återvinning av värmeenergi i spillvatten är Evertherm SEW överlägsen gällande energimässig besparingspotential. Traditionella rörvärmeväxlare, så kallade rör-i-rör-lösningar, där det antas att 10 % av energin som går till tappvarmvatten kan återvinnas, ger enbart en energibesparing på 0,4 TWh/år nationellt sett.

Stor klimatnytta

Energibesparingen skulle även resultera i ett minskat utsläpp av växthusgaser, motsvarande 275 844 ton CO2ekv/år på nationsnivå. Per Atemp minskar utsläppen med 1,3-2,2 kg CO2ekv/år beroende på geografisk placering.

Ökat fastighetsvärde

En storskalig implementation av Evertherm SEW kan innebära stora mervärden. Den uppskattas kunna resultera i ökat fastighetsvärde om 60 miljarder kronor för det aktuella flerbostadsbeståndet. Det motsvarar en genomsnittlig ökning av fastighetsvärdet med ca. 35 000 kr per bostad tack vare de minskade energikostnaderna, som motsvarar ca 1730 kr per bostad och år.

Läs sammanfattningen av potentialstudierapporten från Nordic Energy Audit här.

Läs mer om potentialen med energiåtervinning på Evertherm.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link