Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Keelingkurvan klättrar till ny rekordnivå

Aktuell Hållbarhet skriver i maj 2019 att mätningar av den globala halten av koldioxid i atmosfären i dagarna har registrerats över 415 ppm (parts per million).

Först av allt – vad är Keelingkurvan? Keelingkurvan är en graf som visar den atmosfäriska halten av koldioxid vid toppen av Mauna Loa, Hawaii. Den har fått sitt namn av Charles David Keeling, som var den som upptäckte att atmosfärens halt av CO2 är i stort sett den samma oavsett var på jorden man mäter. Keelingkurvan visar dels att det finns naturliga säsongsvariationer i koldioxidhalt i atmosfären och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år. De naturliga variationerna beror på att planeten “andas”. När det är vår på norra halvklotet (där jordens största landområden finns) växer växtligheten extra fort och binder då extra mycket koldioxid. Resultatet blir att halten koldioxid i atmosfären minskar, på liknande sätt som den minskar då människor och djur andas in. Denna “inandning” fortsätter under sommaren men när det blir höst på norra halvklotet så kommer istället en “utandning” så att koldioxidhalten ökar. Ökningen av halten beror på att förmultningen främst sker under hösten, och i den processen avges koldioxid. Klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat.

I maj 2019 uppmättes över 415 ppm. Det är den högsta nivån som någonsin har registrerats vid mätstationen, den innebär också att koldioxidhalten i atmosfären för första gången har tangerat en ökning om 100 ppm från det att mätningarna vid Mauna Loa startade. I IPCC:s senaste syntesrapport som släpptes 2014 framgår att halten av koldioxid i atmosfären inte bör överstiga 450 ppm år 2100 för att vi ”sannolikt” ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader.

 

Bild: Wikimedia commons

 

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link