Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Risk att företagen ”grönmålar” – fokuserar på mål där de redan presterar bra

På DN Debatt skriver fem forskare om hur en hållbar återstart av ekonomin kräver att företagen sätter konkreta, mätbara och långsiktiga mål som styr mot Parisavtalet.

Ambitionen från regeringen är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och att alla delar av samhället måste ta en aktiv roll i omställningen. Denna ambition kan utgöra en bas för hur stödet för återstart i ekonomin efter coronapandemin ska kunna villkoras på kort och lång sikt. Även det stimulanspaket på drygt 100 miljarder kronor som presenterades i dagarna kan spela en betydande roll för återstarten av svensk ekonomi och omställningen mot målen i Agenda 2030. Men för att detta ska lyckas krävs styrning mot tydliga och kvantifierade hållbarhetsmål. Här är naturligtvis företagens roll central.

Analysen från de fem forskarna på Chalmers, Göteborgs universitet och IVL svenska miljöinstitutet visar, i kontrast till regeringens ambition, att i många fall är företagens mål och åtgärder i praktiken inte särskilt relevanta för att bidra till verklig förändring eller för att främja en hållbar framtid.

Studien visar att engagemanget för FN:s hållbarhetsmål hos företagen till stora delar bara är symboliskt och att väldigt få har relevanta och mätbara mål, eller mål som utgjorde en del av företagets affärsstrategi. Detta riskerar att bidra till ett ytterligare lager av ”grönmålning”. Det visar sig även att endast 10 procent av företagen rapporterade konkreta åtgärder som relaterar till FN:s klimatmål.

Det finns alltså en betydande risk att vissa företag använder sig av begrepp som andas FN:s hållbarhetsmål för att kamouflera att deras verksamhet egentligen fortgår precis som vanligt. Andra företag väljer helt enkelt de mål som ger den mest fördelaktiga bilden av företaget, där de presterar bra eller enkelt kan förbättra sig, och struntar i andra mål som skulle ha större betydelse för att faktiskt öka hållbarheten.

Företag som i dag undviker de områden som är svårast att åtgärda kan riskera få mycket svårt att ställa om när opinionen inte längre accepterar fortsatta utsläpp av växthusgaser och annan ohållbar verksamhet.

I juni lämnade regeringen in en ny proposition för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete. Detta måste också kopplas till stimulanspaketet och återstartsstödet för coronakrisens efterdyningar. Det finns inte längre något utrymme att bara fokusera på de lättare målen, nu måste företagen våga ta sig an de allra största utmaningarna.

Denna text är lånad från DN Debatt. Du kan läsa hela texten här.

Ecoclime jobbar för att maximera klimatnyttan för fastigheter – och ser positivt på hur alla delar av samhället måste ta en aktiv roll i omställningen.

 

 

 

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link