Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Ecoclime VD: "Visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under första halvåret"

Några ord från vår VD:

Vi släppte vår halvårsrapport i förra veckan, där redovisade vi bland annat en ökning i nettoförsäljning med 100 % jämfört med första halvåret 2019, varav 10 % är organisk tillväxt. Samtidigt ökade rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 12 % av nettoomsättningen, vi börjar alltså närma oss vårt mål på 15 %. Vi är mycket nöjda med resultatet; det är en följd av att vi har lyckats följa vår tillväxtstrategi samtidigt som vi har haft en tillräckligt stor flexibilitet i verksamheten för att kunna ta till snabba åtgärder i samband med covid-19-utbrottet.

Det är ännu för tidigt att sia om hur hösten kommer se ut för Ecoclime och för marknaden i stort. Vi ser att våra kunder i fastighetsbranschen har hamnat i ett visst vacuum vad gäller beslut om framtida investeringar, vilket naturligtvis kan vara ett hot. Vi fortsätter dock att arbeta för att stärka vår position på marknaden och en ökad försäljning av våra kärnprodukter, bland annat med ökad säljkapacitet och en rad aktiviteter för att öka tillväxttakten.

Jag tror att den här pandemins eftermäle, förutom många tragiska öden på individnivå, kommer att vara en ännu snabbare förändringstakt när det gäller våra vardagliga mönster; hur vi arbetar, hur vi reser, hur kontoren utformas för att vara ännu mer flexibla, hur vi möts fysiskt och digitalt, digitaliseringen i tjänsteutbudet. Min förhoppning är att vi tar tillvara på förändringsutrymmet med grön, social och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det är därför glädjande att Europas politiker signalerar att de omfattande ekonomiska satsningar som kommer göras för att ge bränsle åt ekonomin efter nedstängningarna under Q2, kommer att riktas mot klimatnyttiga investeringar särskilt i fastighets- och industribranscherna. Allt talar för att Ecoclimes systemlösningar behövs på marknaden, för att åstadkomma energieffektiva fastigheter och ett ökat välmående med ett bra inomhusklimat.

Ett glatt besked efter periodens utgång var Spotlights Disciplinnämnds beslut att förkasta Spotlights hemställan om bestraffning av Ecoclime för ett pressmeddelande som inte följt EUs MAR-förordning. Disciplinnämnden gav med sitt beslut Ecoclime rätt, då företaget följt Spotlights vid tillfället gällande regelverk för publicering av pressmeddelanden. Till följd av beslutet kan vi återuppta processen med en flytt till Nasdaq First North Premiers marknadsplats, med preliminär första handelsdag den 14 september 2020, förutsatt att Nasdaq godkänner Bolagets slutliga ansökan.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link