Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Bergvärme och innovativ energiåtervinning ersatte fjärrvärmen i Vilhelmina

Vilhelmina Folkets Hus har under 2017–2020 deltagit i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo, med målet att byggnaden skulle minska sina behov av externt tillförd energi och uppnå en bättre inomhuskomfort. Ecoclime har installerat samtliga av sina tekniska fastighetslösningar – under ett och samma tak.

Projekten delfinansierades bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering. Den här filmen är framtagen för att visa på vad som är gjort i Vilhelmina Folkets Hus och sprida information om teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig idag.

Validerar resultaten av energieffektivisering

Genom projekten har Ecoclime fått möjligheten att installera alla sina systemlösningar för cirkulär energi, inomhusklimat samt fastighetsautomation för att testa och validera hur de samverkar i en stor fastighet för bästa möjliga energieffektivisering. Projektet har även inneburit nya innovationer och utveckling av de befintliga systemen.

En komplex fastigheten med automatiserad energioptimering

Vilhelmina Folkets Hus rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Den typen av komplex fastighet har mycket överskottsenergi som lätt läcker ut. Det kan röra sig om 25-30 % av en normal fastighets energiförbrukning som annars spolas ut i avloppet. Med Ecoclimes teknologier återförs den energin till fastighetens värmesystem.

För att göra Vilhelmina Folkets Hus mindre beroende av externt tillförd energi har Evertherms system för återvinning av energi ur spillvatten installerats, man har borrat bergvärmehål, installerat energi- och solfångare samt komforttak och komfortkyla för att flytta energier i fastigheten.

Läs mer om projektet här.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link