Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Coronakrisen: Klimat och energi nyckelområden för att rädda ekonomin

“Coronakrisen visar på vår remarkabla förmåga att resa oss i en global kris. Vi bevittnar nu vad vi faktiskt är kapabla till, dessutom inom ramen för dagens världsekonomi”, skriver professor i miljövetenskap Johan Rockström i en krönika i Svenska Dagbladet.

Rockström beskriver hur ryggmärgsreflexen i kriser är att rädda vad som räddas kan och sedan återgå till gårdagens situation, för den känner vi igen. Men i det här läget vore ett sådant agerande förödande.

Många har känt en oro för hur de ekonomiska stimulanspaketen ska fördelas efter coronakrisens effekt på Europa och världen. Kommer klimat- och energiåtgärderna vara tvungna att stå tillbaka till förmån för andra ekonomiska krisåtgärder? EU-ländernas ledare är nu överens om att svaret är nej.

VA Insights skriver om hur klimat- och energiomställningsåtgäder får en särskild roll i arbetet för att lindra de ekonomiska följderna av coronautbrottet, något som ledarna för EU-länderna meddelade efter ett informellt toppmöte mellan medlemsstaternas regerings- och statschefer.

Det arbete som redan pågår inom EU-kommissionen för att kartlägga och peka ut viktiga satsningar för att nå nollutsläppsmålet 2050 får fortlöpa. Dessutom är det på agendan att tillsätta ytterligare medel för att främja europeisk industris globala konkurrenskraft på energi- och klimatområdet.

EU-ledarna har lärt sig läxan från finanskrisen 2008 där satsningar på klimat- och energiområdet visat sig vara särskilt effektiva stimulansåtgärder för att motverka arbetslöshet och minskad ekonomisk aktivitet.

Ecoclime välkomnar att de statliga medel som används för att stimulera ekonomin till följd av coronakrisen riktas för att samtidigt stimulera omställningen till en fossiloberoende ekonomi.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link