Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Carlsquare analys: Stark orderingång för Fastighetsautomation

Ecoclime levererade en bra rapport för tredje kvartalet 2020, även om utfallet blev lägre än våra prognoser. Samtidigt var orderingången för SDC Automation stark vilket lovar gott inför det fjärde kvartalet. Efter justeringar i våra prognoser beräknas ett motiverat värde i Basscenariot till 13,1 kronor per aktie (tidigare 13,5 kronor per aktie), skriver Carlsquare i en uppföljning av Ecoclimes Q3-rapport.

Sex procent organisk intäktstillväxt under tredje kvartalet

Ecoclime redovisade 62 procent omsättningsökning under tredje kvartalet 2020, där huvuddelen beror på förvärvade bolag (H-Gruppen Totalinstallatör). Den organiska tillväxten uppgick till sex procent under det gångna kvartalet. För de nio första månaderna ökade intäkterna med 77 procent, varav 11 procent utgjordes av organisk tillväxt.

På väg mot lönsamhetsmålen

Koncernen satsar kraftigt på att öka försäljningen av egna produkter med väsentligt högre lönsamhet jämfört med installationsarbeten som är de förvärvade bolagens tidigare kärnverksamhet. Speciellt lovande är Evertherm inom Cirkulär Energi som fokuserar på en energibesparingseffekt i fastigheter på cirka 20 procent, vilket kommer att ge en värdeökning till fastigheterna.

Under de första nio månaderna 2020 bidrog affärsområdet Fastighetsautomation med 74 procent av koncernens intjäning på EBITDA-nivå jämfört med endast 27 procent av omsättningen. Då ligger Fastighetsautomation nära koncernmålet om 15 procent EBITDA-marginal, till skillnad från affärsområdena Inomhusklimat och Cirkulär Energi där vi väntar oss en markant förbättring under 2021.

Läs hela analysen här.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link