Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Analysguiden: Stor värderingsrabatt på klimatteknikbolaget

Kraftig tillväxt under Q1 – SDC imponerar igen

Ecoclime ökade omsättningen med hela 119 procent under första kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen på ebita-nivå ökade till 5,8% (-0,3%). Förvärvade H-Gruppen som konsoliderades vid årsskiftet var huvudförklaringen till omsättningslyftet, men noterbart är att dotterbolaget SDC Automation fortsatte sin fina tillväxtresa med hela 68 procents organisk tillväxt under kvartalet.

Permitteringar pga covid-19

Covid-19 hade ingen stor påverkan på det första kvartalet, men kommer att påverka Ecoclime från och med andra kvartalet. I kärnverksamheten har bolaget pausat merparten av utvecklingsarbetet och genomfört 60-procentiga permitteringar. Risken i Ecoclime ligger i en relativt skral kassa, 9,4 miljoner kronor vid utgången av första kvartalet, och en fortsatt olönsam affär, justerat för aktiverade utvecklingskostnader. Utöver kassan har bolaget även tillgängliga checkkrediter på 4,1 miljoner. I ett worst case-scenario kan ytterligare kapitalbehov inte uteslutas även om kassaflödet under första kvartalet vände upp och var positivt.

Låg värdering på attraktiv miljöteknik

Ecoclime framstår som helt missuppfattat på marknaden. Vår konservativa summan-av-delarna-beräkning visar att bara dotterbolaget SDC kan svara upp mot nästan hela Ecoclimes företagsvärde (EV). Till det ska sedan adderas en lönsam installationsaffär med en omsättning kring 110 miljoner samt den gamla olönsamma kärnan i Ecoclime med högintressanta tillväxtutsikter på sikt. Givet osäkerheten kring negativa effekter från covid-19 sätter vi riktkursen till 8 kronor, motsvarande ev/sales ~1,5 2020p. Men håller bolagets fina tillväxttrend i sig talar mycket för att det finns stor potential i aktien på sikt.

Läs hela analysen här.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link