Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Analysguiden: Höjd riktkurs efter imponerande kvartal

Från högriskbolag till en balanserad koncern

Ecoclime har via en förvärvsresa 2017–2020 gått från ett rent produktbolag i tidig fas till ett mer vertikalt integrerat bolag med flera intäktsben. Förvärven av ett par installationsbolag har visserligen sänkt Ecoclimes lönsamhetspotential, men har samtidigt ökat sannolikheten att bolagets kärnprodukter ska nå kommersiell framgång samt minskat risken i aktien. Omsättningsfördelningen under första halvåret illustrerar tydligt koncernens mer diversifierade affär (se diagram i PDF:en).

Stor tillväxtpotential inom kärnprodukterna

Koncernens kärna; komfortpaneler för förbättrat inomhusklimat på kontor samt Evertherm-produkterna inom cirkulär energi, verkar båda i högintressanta segment som sannolikt går en ljus framtid till mötes. Båda adresserar miljardmarknader i ett läge där intresset för klimatpositiva investeringar aldrig varit större. Kundlistan med bolag som Skanska, Akademiska Hus, Fabege, Atrium Ljungberg och Vattenfall vittnar om en stark produktportfölj. Vi räknar med att säljoffensiven som inleds under andra halvåret 2020 ger god utväxling på tillväxt och lönsamhet från 2021.

Klimatregleringar kan driva tillväxt

I klimatkrisens spår har det satts upp ambitiösa mål på såväl nationell nivå som på EU- och FN-nivå. Om dessa ska nås lär det i slutändan krävas hårdare regleringar kring energieffektivitet i fastigheter. Ecoclime är med sina energibesparande produkter perfekt positionerat för att komma ut som en vinnare på en sådan utveckling. En parallell kan exempelvis dras till framgångsrika kylgrossisten Beijer Ref som gynnats och gynnas av en EU-förordning om utfasning av konventionella köldmedier till förmån för miljövänliga alternativ. Ett annat exempel är värmebolaget Nibe vars goda tillväxt inom värmepumpar gynnats av statliga subventioner i flera länder.

Fortsatt lågt värderad i het sektor

I tider då klimatet är i fokus handlas bolag inom energieffektivitet (Nibe), förnyelsebar energi (Climeon) och ökad elbilspenetration (Garo) till höga multiplar på börsen. Trots den kraftiga kursuppgången sedan i våras värderas Ecoclime bara strax över Systemair (ventilation) och Instalco (installation) på ev/sales (se diagram i PDF:en). I våra ögon förtjänar Ecoclime att värderas högre givet bättre tillväxtutsikter samt en produktaffär som ger bolaget bättre lönsamhetspotential. Vi ser ett motiverat värde på 12,50 kronor per aktie på tolv månaders sikt, men om bolaget växer snabbare och når de ambitiösa finansiella målen är uppsidan ännu större.

Analysen är publicerad på Aktiespararnas hemsida, läs hela analysen här.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link