Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

4,3 miljarder i statligt stöd till energieffektivisering

De kommande åren utökas stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Regeringen föreslår en satsning på totalt 4,3 miljarder kronor.

Det krävs fortsatt stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. I budgeten hösten 2021 skjuts därför pengar till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Satsningen följer EU:s initiativ att investera stort i klimat- och energilösningar för att återstarta Europeiska ekonomier efter coronakrisen.

Stödet ska bidra till att öka takten i energieffektiviseringen av flerbostadshusbeståndet och kommer omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023.

En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten.

Vill du veta mer om hur nuvarande regler för investeringsstöd ser ut? Här kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om investeringsstödet för hyresrätter och studentboenden. Du kan också kontakta vår försäljningschef Peter direkt om du vill veta mer.

Peter Bodin
Försäljningschef
peter.bodin@ecoclime.se
070-555 61 18

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link