Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

200 forskare varnar för luftburen coronasmitta

"Vi borde fokusera lika mycket på masker och ventilationsåtgärder som vi gör på handhygien", säger forskare.

Denna text är lånad från Svenska Dagbladet.

Coronaviruset sprids lättare genom luften än vad WHO och andra myndigheter tror – det skulle kunna räcka med en vanlig utandning. Det skriver över 200 forskare i ett öppet brev.

Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) och andra anser att coronaviruset främst sprids genom så kallad droppsmitta. Den klassiska definitionen av droppsmitta är att viruset överförs när en person hostar eller nyser.

Partiklarna som lämnar vår kropp när vi nyser eller hostar är större och tyngre än de som finns i vår utandningsluft. Coronaviruset anses därför betydligt mindre smittsamt än mässling, som kan spridas via andningen.

”Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt om hur coronaviruset sprids via droppsmitta.

Men över 200 forskare skriver i ett öppet brev att detta är fel. Forskarna anser att viruset även kan överleva i mycket små droppar. Det skulle innebära att viruset kan spridas även genom vanlig utandning, och att partiklarna kan vara kvar i luften längre än vad som är känt eftersom det handlar om så små droppar.

”Vi uppmanar vården och relevanta nationella och internationella organ att förstå risken för luftburen smitta av covid-19. Det finns en ansenlig risk för smittspridning via inandning genom mikroskopiska droppar från utandningsluften (mikrodroppar) vid kort– till mellandistanser (uppemot flera meter, eller ett helt rum) och vi förespråkar förebyggande åtgärder för att minska den här formen av luftburen smitta”, skriver forskarna.

Experterna anser att nya forskarrön om coronavirusets förmåga att smitta via aerosoler, alltså små partiklar som färdas i luften, visar att smittrisken har underskattats. Om coronaviruset kan spridas även via utandningen, och då nå flera meter och stanna kvar i luften en viss tid, kan ett stort antal människor smittas vid särskilda omständigheter.

Detta skulle kunna förklara tillfällen då så kallade superspridare misstänks ha fört smittan vidare till många personer.

Linsey Marr, expert på aerosoler vid Virginia Tech, är en av undertecknarna. Hon säger till New York Times att det är oklart hur stor del av smittspridningen som sker via aerosoler.

– Vi borde fokusera lika mycket på masker och ventilationsåtgärder som vi gör på handhygien. Detta verkar vara lika viktigt, om inte ännu viktigare, säger hon till tidningen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson säger till SvD om att risken för luftburen smitta har underskattats.

– Det är ingen enkel matematik kring det här. Vore det så att den luftburna smittan vore det som driver det här, då hade vi sett ett helt annat scenario. Det är uppenbart så att det är en droppsmitta, men att man i vissa lägen kan få något som mer liknar en aerosolsmitta.

Läs hela artikeln hos Svenska Dagbladet.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link