Ecoclime Inomhusklimat

Garanterat världens bästa inomhusklimat.

Vi spenderar 90% av vår tid inomhus. En bra inomhusmiljö är avgörande för god hälsa, välmående och produktivitet. Samtidigt vill vi minimera avtrycken på den globala utomhusmiljön. Ecoclime har helhetslösningar som garanterar dig världens bästa inomhusklimat – med högsta möjliga kostnads-, hållbarhets- och energieffektivitet.

Oöverträffad komfort

Dragfri, ljudlös och behaglig komfort - oavsett lokal eller väder ute.

Ecoclime erbjuder en revolutionerande komfortupplevelse. Vårt patenterade komforttak ger en jämn temperatur, utan problem med drag eller oljud. Det hela sker genom en smart och energieffektiv konstruktion som integrerar flera termiska metoder för att distribuera kyla och värme.
Image

Jämn temperatur

Med Ecoclime kan du uppleva en jämn och behaglig temperatur i hela rummet –oavsett om det är mitt i kallaste vintern, eller en solig och varm sommardag.
Se hur det fungerar
Image

Dragfritt & ljudlöst

Genom en patenterad teknik sprids kyla och värme med betydligt lägre lufthastigheter än konkurrerande system. Det gör komfortupplevelsen helt dragfri och ljudlös.
Se hur det fungerar
Image

Enbart ren
och fräsch luft

Till skillnad från konkurrerande lösningar, sprider Ecoclime enbart ny och ren luft i rummet. Du slipper problem med ohälsosamt damm eller partiklar som virvlar runt.
Se hur det fungerar
Image

Jämn temperatur

Med Ecoclime kan du uppleva en jämn och behaglig temperatur i hela rummet –oavsett om det är mitt i kallaste vintern, eller en solig och varm sommardag.
Se hur det fungerar
Image

Dragfritt & ljudlöst

Genom en patenterad teknik sprids kyla och värme med betydligt lägre lufthastigheter än konkurrerande system. Det gör komfortupplevelsen helt dragfri och ljudlös.
Se hur det fungerar
Image

Enbart ren
och fräsch luft

Till skillnad från konkurrerande lösningar, sprider Ecoclime enbart ny och ren luft i rummet. Du slipper problem med ohälsosamt damm eller partiklar som virvlar runt.
Se hur det fungerar

Ökat värde

Nöjda och produktiva hyresgäster – ökar värdet på din fastighet

När inomhusklimatet håller önskad temperatur, utan drag och oljud, är det enkelt att förstå att hyresgästerna blir nöjda. De kan dessutom nyttja lokalerna bättre med ökad flexibilitet. Och istället för att klaga och ringa fastighetssupport kan de fokusera på sin verksamhet med ökad produktivitet.

Image

Bättre utnyttjande av lokaler

Med Ecoclime uppnås samma höga komfort i hela lokalen. Glöm problemen med “döda ytor” med dålig komfort. Nu kan hyresgäster nyttja 100% av lokalen och disponera den precis hur de vill. Att öka eller minska antalet personer och energialstrande utrustningar är inget problem. Skulle ett behov av större anpassning bli aktuellt kan systemet snabbt och enkelt justeras – utan krav på ombyggnation. Hyresgästanpassning har aldrig varit enklare!
Image

Ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro

Olika studier av inomhuskomfortens betydelse har visat att ett dåligt klimat kan sänka produktiviteten med upp till 30%. Ecoclime garanterar en dragfri och ljudlös miljö med bara ren och fräsch luft. Det gör att produktiviteten hålls uppe och risken för arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro minskar ordentligt.
Image

Färre klagomål

Ecoclime ger ett perfekt inomhusklimat och med komfortgarantiavtal tar vi 100% ansvar för funktionen året om. Det gör att du som fastighetsägare kan fokusera på annat än att svara på klagomål och skicka ut drifttekniker till din fastighet.

Installation

Snabbaste vägen till ett bättre klimat.

Ecoclimes komforttak kan installeras och driftsättas snabbt, under tiden som ordinarie verksamhet pågår i lokalen. Det är den överlägset snabbaste vägen till ett bättre klimat!

Enkel och snabb installation

Ecoclimes komfortpanel installeras snabbt och enkelt i befintligt undertaksramverk. Den låga vikten och smidiga konstruktionen gör att en ensam montör kan utföra installationen själv, utan behov av särskilda lyftaggregat eller omfattande emballagehantering. En vanlig hiss kan användas för transport till olika våningar.

Kort leveranstid

Ecoclime har marknadens kortaste leveranstider. Det minimerar väntetider och eventuella förskjutningar i projekten och möjliggör snabba förändringar eller kompletteringar under projektets gång.

Nya möjligheter

Den perfekta lösningen för ditt ROT-projekt.

Ecoclimes komforttak lämpar sig ypperligt för ROT-projekt. Den låga bygghöjden i kombination med möjligheten att nyttja befintliga ventilationskanaler skapar nya kostnadseffektiva möjligheter i befintliga fastigheter. Lägg därtill att installation kan ske under pågående verksamhet i lokalerna och du har den perfekta lösningen som sparar både tid och pengar.

”Det kändes för bra för att vara sant”

Atrium Ljungberg ärvde ett problem då de förvärvade en fastighet. För att lösa det valde de att installera Ecoclimes komforttak. Se vad de har att säga om projektet och resultatet.
Image

Mycket låg bygghöjd

Ecoclimes komforttak hör till marknadens lägsta när det installerats. Det gör det möjligt att installera komfortkyla i utrymmen där takhöjden tidigare inte medgett det.
Se hur det fungerar
Image

Använd befintliga ventilationssystem

Installationer kan ske via smalare ventilationskanaler och mindre fläktar som kräver mindre utrymme, tryck, flöden och energi. Det sänker installationskostnaderna, särskilt i äldre fastigheter, då befintliga ventilationssystem kan nyttjas.
Image

Installation under pågående verksamhet

Installationen av Ecoclimes komforttak kan ske under pågående verksamhet i lokalerna, utan behov av utrymning eller omfattande ombyggnadsåtgärder. Du slipper att göra om din fastighet till en byggarbetsplats.
Referens: Installation hos ClearOn
Image

Mycket låg bygghöjd

Ecoclimes komforttak hör till marknadens lägsta när det installerats. Det gör det möjligt att installera komfortkyla i utrymmen där takhöjden tidigare inte medgett det.
Se hur det fungerar
Image

Använd befintliga ventilationssystem

Installationer kan ske via smalare ventilationskanaler och mindre fläktar som kräver mindre utrymme, tryck, flöden och energi. Det sänker installationskostnaderna, särskilt i äldre fastigheter, då befintliga ventilationssystem kan nyttjas.
Image

Installation under pågående verksamhet

Installationen av Ecoclimes komforttak kan ske under pågående verksamhet i lokalerna, utan behov av utrymning eller omfattande ombyggnadsåtgärder. Du slipper at göra om din fastighet till en byggarbetsplats.
Referens: Installation hos ClearOn

Lägsta totalkostnaden

Bra för dig. Bra för den globala miljön.

Ecoclime erbjuder lägst totalkostnad och mest klimatnytta

Sedan 2013 har Ecoclime visat, i en rad installationer runt om i Sverige, att det går att skapa betydligt bättre inomhusklimat i kommersiella fastigheter – till en lägre kostnad. Mätningar som gjorts av kunderna visar på både minskade klagomål och drift- och energikostnader. Samtidigt har produktiviteten hos hyresgästerna ökat.

  • Lägre vikt och mindre emballage ger billigare transporter
  • Det gör även installation enklare och snabbare
  • Lägre bygghöjd och möjlighet att nyttja befintliga ventilationskanaler minskar behovet av ombyggnationer
  • Lägre energikostnad med drift- och garantiavtal
  • Inget behov av underhåll
  • Minskad hantering av klagomål med onödigt spring av tekniker i fastigheten
  • Ökad flexibilitet innebär kostnadseffektiv behovsanpassning av lokalerna
  • Ecoclimes komforttak är 100 % återvinningsbara

Fler fördelar.

 
Image

Världens bästa inomhusklimat för under 99 öre/m2 och dygn

Hyr och testa eller köp direkt – ni avgör själv.

Vi är säkra på att vi kan leverera det stabilaste inneklimatet till den lägsta kostnaden. Därför erbjuder vi nu fastighetsägare ett komfortgarantiavtal som innebär att de hyr våra system under 5 år för att testa, med möjligheten att därefter köpa dem. Vi påstår även att ingen annan leverantör vågar lämna ett sånt klimatsmart erbjudande!
Kontakta oss för mer information

Våra senaste referensprojekt

Atrium Ljungberg

HSB

Mer information om Ecoclime inomhusklimat

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
stefan.bolov@ecoclime.se