Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

adminIR, News

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare. Efter driftsättning av systemet är lovorden från drifttekniker och personal entydiga. Den strama tidplanen, de låga undertaken och kraven på komforten var en utmaning som konkurrerande system inte klarade av. Försommarens värmebölja har gett en snabb bekräftelse på Ecoclimes fördelar. Omdömena från personalen visar entydigt att Ecoclimes komfortsystem levererar den dragfria, rena, temperaturstabila, ventilationskomfort inomhus, man utlovat även efter OVK –besiktningen, när det är full aktivitet i lokalerna.

Ecoclimes unika och extremt flexibla teknologi med lätta och stabila komponenter för distribution, styrning och optimering av komfortkyla och komfortvärme, har installerats i befintliga ventilations- och värmesystem och undertak.

Sommarens värmebölja så här långt ökar nu trycket från hyresgäster att installera komfortkyla. ”Det här projektet är ett utomordentligt exempel på Ecoclimes konkurrensfördelar” säger Hans-Åke Karlsson Flexibel Luftbehandling, som projektlett installationen.

För en hyresgäst är en bra inomhusmiljö med ren luft, temperaturstabil och dragfri komfortkyla ofta skillnaden mellan att kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med den hyresgäststrategin är installationer av Ecoclimes komfortkyla betald inom någon enstaka månad även i mångmiljonprojekt. Ecoclime öppnar därmed upp en helt ny strategi för fastighetsbolag inom ROT-sektorn (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) som ser bra arbetsmiljö och hög densitet i lokalerna till en lägre investeringskostnad som en konkurrens- och lönsamhetsfördel.