Fortsatt tillväxt och förberedelser för listbyte för Ecoclime i Q3, enligt kvartalsredogörelse 2019.

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen under perioden januari-september steg med 30 % till 51,9 MSEK (39,8). Totala omsättningen ökade till 62,9 MSEK (48,4). Det egna kapitalet ökade till 4,29 kr/aktie och soliditeten till 85 % (74).

Lennart Olofsson, vd i Ecoclime: ”Vi fortsätter att växa organiskt även i tredje kvartalet. Via oberoende analyser kan vi visa att våra klimatsmarta Evertherm SEW-system ger en stark hävstång för ökade fastighetsvärden och grön finansiering, därför förbereder vi nu en omfattande satsning inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. Vår finansiella ställning är stabil, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt såväl organiskt som via pågående förvärvsaktiviteter. Vår position som ett specialiserat Climetech/Proptech bolag i fastighetsbranschen med lösningar för cirkulär energi, inomhusklimat och fastighetsautomation ger god riskspridning och lönsam tillväxt. Vi förbereder verksamheten för nästa tillväxtsteg, med ökade investeringar i försäljning, intensifierade förvärvsaktiviteter, uppstart av en organisation för koncernstöd med nya ledningsfunktioner samt förberedelser för att möjliggöra ett listbyte till OMX First North Premier, med en övergång till den IFRS-redovisning som då krävs.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Olofsson, vd, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.