Nyheter

Regulatorisk
29 november 2017

Företrädesemission kraftigt övertecknad

Ecoclime Group AB har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som löpte mellan den 9 november och den 24 november 2017. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 % och tillför Bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen baserades på beslut av bolagsstämman den 23 maj 2017.  Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 11,0 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 94 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 6,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 17.5 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 9 november 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 29 november 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning. 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Ecoclime med 279 396,60 SEK och antalet aktier med 2 793 966 st. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 396 983,60 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 13 969 836 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 1 396 983 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546721.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på aktien, dock till minimum cirka 0,1 SEK (kvotvärdet) och maximalt 8,06 SEK, under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 27 april 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Kommentar Lennart Olofsson, VD 

”Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att ta nästa steg enligt vår accelererade tillväxtstrategi innefattande förvärv och licenssamarbeten”.

Finansiell rådgivare 

Partner Fondkommission AB

Kontakt

Ecoclime Group AB 

Lennart Olofsson

Tel: 070 537 16 42

E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se 

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ   

www.ecoclime.se 

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e november 2017. 

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer