Nyheter

Regulatorisk
21 november 2017

Felaktig information om Ecoclime publicerad i SVD Börsplus

Ecoclime har i samband med pågående nyemission utsatts för felaktiga uppgifter i en aktieanalys i SVD Börsplus. Uppgifter som Börsplus fortsätter att publicera i såväl trycksaker vid gårdagens Finwire-event som på sin hemsida, trots påpekanden från Ecoclime om flera av de uppenbart felaktiga uppgifterna. Därför valde Ecoclime att i samband med Finwire-eventet under gårdagen, även ordagrant publicera slutsatser från en uppdragsanalys som gjordes i mars 2017 av Jarl Securities seniore fastighetsanalytiker Bertil Nilsson. Detta i samband med att bolaget internt utvärderade den accelererade tillväxtstrategi som bolaget börjat genomföra fullt ut tredje kvartalet 2017. En strategi som även är grunden för den nu pågående nyemissionen.

Två av de mest anmärkningsvärda uppgifterna är Börsplus påstående att ”vinsten och omsättningen snarare kommer från en nyförvärvad installationsfirma” där i själva verket 88% av vinsten och 52% av omsättningen Q3, kommer från kärnverksamheten i Ecoclime, Evertech och Suncore, helt i enlighet med bolagets accelererade tillväxtstrategi, som även Börsplus haft tillgång till.

Tre andra uppseendeväckande av 29 st konstaterade bristande påståenden, är att ”Ecoclime säljer ETX-paneler och kollektorer till installatörer” när det i själva verket är så att Ecoclime gör projektering och installationer själva direkt till fastighetsägarna ”men framöver är planen att bekosta installationerna själva” och ”istället ta betalt för den el som återvinns” när det i själva verket inte är el utan värme som återvinns och där återvunnen värme från egna installationer därtill på sikt endast kan komma att svara för cirka 20% av omsättningen.

Hade Börsplus besvärat sig att kontakta Ecoclime för att kontrollera uppgifterna i recensionen av Ecoclime hade inte alla konstaterade brister behövt uppstå. Där börsplus raljerande i sin recension på hemsidan, slutligen tycker att det är bekvämare att kasta tärning än att själv analysera bolag som Ecoclime. Var och en kan efter det dra sin egen slutsats om Börsplus analysverksamhet och på vilka grunder Börsplus utfärdar sina varningssignaler som bl a rapporteras via Finwires nyhetsförmedling och distribueras via Aktietorgets till Börsplus, länkade analyssida.

Att bolaget nu väljer att publicera dessa uppseendeväckande uppgifter sammanhänger med den negativa påverkan på börskursen och pågående nyemission, som bristerna i SVD Börsplus fick när den publicerades. Där 12 st av bristerna och slutsatserna av de bägge analyserna (Börsplus och Jarl Securities) kan ses i den presentation som bolaget gjorde vid Finwires ”Lönsamma småbolagsdag” som genomfördes under gårdagen https://www.youtube.com/watch?v=K-bPvNCaG2Q

JLO Invest AB Ecoclimes största ägare har även genomfört en analys av Börsplus Ecoclime-analys. En analys vars slutsatser kan laddas ner via www.ecoclime.se/ir

Kontakt

Ecoclime Group AB

Lennart Olofsson

Tel: 070 537 16 42

E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer