Fastighetsautomation

Smart integration och optimering av termiska energisystem.

En av nycklarna till framgångsrik energieffektivisering är möjligheten att integrera och optimera en fastighets alla maskiner och system. Det här gäller inte minst Ecoclimes egna systemprodukter för utvinning, återvinning och distribution av termisk energi. Ecoclime Optima är en unik IoT-baserad plattform för övervakning, styrning, automation och optimering.
 

Alla fastigheter idag producerar stora mängder data. Tillgång till datan på ett strukturerat sätt i realtid är en förutsättning för att kunna göra förändringar som optimerar ekonomi, miljö och komfort. Optimering av enskilda maskiner och system erbjuder en viss möjlighet till effektivisering, men den stora potentialen kan realiseras först när flera system kan integreras och automatiseras och optimeras som en helhet.

Utmaningen är att de flesta hårdvaruleverantörer knyter sina maskiner och system till egna mjukvaror som var för sig är svåra att integrera. Det här gör det normalt sett dyrt och komplicerat, framförallt i befintliga fastigheter, att skapa sig en bild över möjligheterna till energieffektivisering. 

Ecoclimes Optima för fastighetsautomation är byggd för att möta den utmaningen. Det är en öppen, skalbar och toppmodern IoT-baserad plattform för mätning, visualisering, analys, styrning och optimering av fastighetsfunktioner.
Optima är en central del i cirkulära energisystem, där den integrerar Ecoclimes produkter med information från många andra enheter och system i realtid – allt från befintliga system för värme och kyla, till externa datakällor för exempelvis väderlek eller energipriser. Funktioner som exempelvis belysning, värme, kyla och ventilation kan automatiseras och optimeras för att spara energi, men även skapa en bättre komfort för hyresgästerna.
 
 

Alla fastigheter idag producerar stora mängder data. Tillgång till datan på ett strukturerat sätt i realtid är en förutsättning för att kunna göra förändringar som optimerar ekonomi, miljö och komfort. Optimering av enskilda maskiner och system erbjuder en viss möjlighet till effektivisering, men den stora potentialen kan realiseras först när flera system kan integreras och automatiseras och optimeras som en helhet.

Utmaningen är att de flesta hårdvaruleverantörer knyter sina maskiner och system till egna mjukvaror som var för sig är svåra att integrera. Det här gör det normalt sett dyrt och komplicerat, framförallt i befintliga fastigheter, att skapa sig en bild över möjligheterna till energieffektivisering. 

Ecoclimes Optima för fastighetsautomation är byggd för att möta den utmaningen. Det är en öppen, skalbar och toppmodern IoT-baserad plattform för mätning, visualisering, analys, styrning och optimering av fastighetsfunktioner.
Optima är en central del i cirkulära energisystem, där den integrerar Ecoclimes produkter med information från många andra enheter och system i realtid – allt från befintliga system för värme och kyla, till externa datakällor för exempelvis väderlek eller energipriser. Funktioner som exempelvis belysning, värme, kyla och ventilation kan automatiseras och optimeras för att spara energi, men även skapa en bättre komfort för hyresgästerna.
 

Fördelar med Ecoclime Optima.

Som molnbaserad plattform ger Ecoclime Optima dig tillgång till fastighetsfunktioner – oavsett var du befinner dig. Med smarta funktioner kan optimal komfort, utifrån hyresgästernas behov, uppnås med lägsta möjliga energianvändning. Automatiska larmsystem kan ställas in för att följa processer och varna för avvikelser. Det gör det exempelvis möjligt att förutse ineffektiviteter, problem eller behov av underhåll.

Ökad energieffektivisering

Enkel integration av flera olika system ökar möjligheterna till energieffektivisering. Smart analys av flera system samtidigt, som en helhet, ger nya insikter om energibesparande åtgärder.

Kort återbetalningstid

Det krävs ingen omfattande anpassning eller omprogrammering vid installation. Det gör investeringskostnaden låg och med möjlighet att snabbt åstadkomma energieffektivisering betalar sig investeringen snabbt.

Oberoende av hård- och mjukvara

Befintlig hård- eller mjukvara utgör inget problem för Ecoclime Optima. Med hjälp av SDC Keyhole kan i princip alla maskiner och system från ledande tillverkare integreras.

Ökad energieffektivisering

Enkel integration av flera olika system ökar möjligheterna till energieffektivisering. Smart analys av flera system samtidigt, som en helhet, ger nya insikter om energibesparande åtgärder.

Kort återbetalningstid

Det krävs ingen omfattande anpassning eller omprogrammering vid installation. Det gör investeringskostnaden låg och med möjlighet att snabbt åstadkomma energieffektivisering betalar sig investeringen snabbt.

Oberoende av hård- och mjukvara

Befintlig hård- eller mjukvara utgör inget problem för Ecoclime Optima. Med hjälp av SDC Keyhole kan i princip alla maskiner och system från ledande tillverkare integreras.

Vi gör din fastighet smart

Ta kontroll över din fastighet för bättre komfort, minskad energianvändning och lägre kostnader.

Vi hjälper dig att ta kontroll över din fastighet genom att installera enheter för övervakning och styrning, integrera system samt analysera data för maximal optimering.

Image

Enkel integration med SDC Keyhole

Med Ecoclime uppnås samma höga komfort i hela lokalen. Glöm problemen med “döda ytor” med dålig komfort. Nu kan hyresgäster nyttja 100% av lokalen och disponera den precis hur de vill. Att öka eller minska antalet personer och energialstrande utrustningar är inget problem. Skulle ett behov av större anpassning bli aktuellt kan systemet snabbt och enkelt justeras – utan krav på ombyggnation. Hyresgästanpassning har aldrig varit enklare!
Image

Säkerhet som högsta prioritet

Olika studier av inomhuskomfortens betydelse har visat att ett dåligt klimat kan sänka produktiviteten med upp till 30%. Ecoclime garanterar en dragfri och ljudlös miljö med bara ren och fräsch luft. Det gör att produktiviteten hålls uppe och risken för arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro minskar ordentligt.
Image

Nyproduktion eller befintlig fastighet spelar ingen roll

Ecoclime ger ett perfekt inomhusklimat och med komfortgarantiavtal tar vi 100% ansvar för funktionen året om. Det gör att du som fastighetsägare kan fokusera på annat än att svara på klagomål och skicka ut drifttekniker till din fastighet.

Våra senaste referensprojekt

Atrium Ljungberg

HSB

Mer information om Ecoclimes lösningar för fastighetsautomation

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
info@ecoclime.se

Besök även vårt dotterbolag

Image

Specialister på avancerad fastighetsautomation.

www.sdc-automation.se