Evertherm SEW

En revolutionerande lösning för energiåtervinning från spillvatten i fastigheter.

Andelen energi som idag rinner rakt ut i avloppet ökar i takt med att våra fastigheter förbrukar mindre energi. Med dagens norm för varmvattenförbrukning på 23 kWh/m2,år kan det innebära att det motsvarar upp mot halva fastighetens energiförbrukning. Evertherm SEW är ett unikt energisystem som tar vara på upp till 95 % av spillvattnets värmeenergi och gör det möjligt att återföra den till fastigheten – en självklar del av framtidens energisystem.
Läs mer på Evertherms hemsida

Systemlösning

Image

Indoor

Modulära tankar anpassade för inomhusmontage.

 • Pumpgrop

  Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via breddning.

 • Bufferttank – modulär inomhusmodell

  Lagringsmodul för ackumulering av termisk energi. Utjämnar flödesvariationerna och möjliggör optimalt energiutnyttjande.

 • Kollektortank – modulär inomhusmodell

  Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.

 • Värmepump och ackumulatortankar

  Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.

 • Styr- och optimering

  Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.

Image

Outdoor

Isolerade cirkulära tankar för placering i mark.

 • Pumpgrop

  Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via breddning.

 • Bufferttank – cirkulär utomhusmodell

  Lagringsmodul för ackumulering av termisk energi. Utjämnar flödesvariationerna och möjliggör optimalt energiutnyttjande.

 • Kollektortank – cirkulär utomhusmodell

  Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.

 • Värmepump och ackumulatortankar

  Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.

 • Styr- och optimering

  Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.

Egenskaper

Det som möjliggör Evertherm SEW:s revolutionerande prestanda är Ecoclimes patenterade polymera ETX-värmeväxlare. Energikollektorer baserade på värmeväxlaren är okänsliga för den aggressiva miljön i avloppssystemet. Spillvatten kan ackumuleras och lagras i specialbyggda tankar för optimal energiåtervinning.

Prestanda

 • 95 % återvinning

  Återvinning upp till 95 % av tillgänglig energi i spillvattnet.

 • +4 COP

  Högt COP tack vare mycket högt energiinnehåll i spillvatten.

Funktion

 • Inbyggd säkerhet

  Överrinning i pumpgrop garanterar störningsfri avloppsfunktion.

 • Lång livslängd

  Koncept bygger på beprövade standarddelar.

 • Flexibelt

  Den återvunna energin kan återföras som värme och/eller varmvatten.

 • Öppet system

  Kan kombineras med fjärrvärme och geoenergi.

Installation och drift

 • Driftsäkert

  Kontinuerlig styrning och övervakning.

 • Underhållsfritt

  Bygger på beprövade standarddelar.

Slide Ett outtröttligt kraftverk. Evertherm SEW kollektor Hjärtat i Evertherm SEW är en energikollektor baserad på patenterad ETX-teknologi. Den unika rostfria konstruktionen med inbyggt rengöringssystem gör att den klarar den tuffa miljön i ett avloppssystem. De polymera ETX-värmeväxlarna kan inte korrodera och är motståndskraftiga mot beläggningar. Det här gör att kollektorn kan leverera hög effekt året runt utan behov av komplicerat eller dyrt underhåll. 100 % rostfri 18 st ETX-paneler Bottenomrörare Effektiv värmeväxling Alla delar i konstruktionen är rostfria. Det gör att ingen del av kollektorn kan korrodera. - patenterad plattvärmeväxlare
- polymert specialmaterial
- klarar aggressiva kemiska miljöer
- unik konstruktion ger hög effekt
- lång livslängd
Förhindrar att slam fastnar i botten på kollektortanken. Den effektiva värmeväxlingen tack vare ETX-panelerna ger kollektorn hög totaleffekt.

Övervakning, styrning och optimering

Ecoclimes IoT-baserade automationssystem möjliggör maximal energieffektivisering.

Ecoclime Optima, för övervakning, styrning och optimering, ger tillgång till systemlösningen i realtid via internet. Driftdata samlas in 24h om dygnet som kan användas för att optimera prestanda och därmed ge maximal energiåtervinning. Systemet kan även larma om behov av service eller driftstopp. Det ger dig som kund en trygg och säker lösning.

Projektering av system för åter- och utvinning av klimat- och komfortenergi.

Projektering innefattande optimering av systemlösningar för termisk energiutvinning med Evertherm Extraction samt geo- och luftbaserade termiska energikällor för återvinning av termisk energi med kostnadseffektivare och klimatsmartare energiproduktion från spillvärme i fastigheter och förorenade processer.
Kontakta oss så hjälper vi dig

Exempelfastighet: 76 st lägenheter

Minskad energiförbrukning med 23 kWh/m2,år

Fastigheten i det här exemplet är en nyproduktion med Atemp 6200 m2 fördelat på 76 st hyreslägenheter. Den beräknade varmvattenförbrukningen är 25kWh/m2,år och den totala energiförbrukningen 85 kW/h/m2,år. Med Evertherm SEW är det möjligt att återvinna 149 MWh/år vilket innebär en sänkning med 23 kWh/m2,år.
Image
Image

Spillvattenflöde

Tillgänglig återvinningsbar energi i spillvattnet beror på antal personer, boendetyp samt dygnsfördelning. Enligt Svenskt Vatten är snittet 140 l/person,dygn. För denna fastighet innebär det ett total spillvattenflöde om 22,4 m3/dygn.
Image

Potentiell återvinning

Med Evertherm SEW är det möjligt att återvinna 149 MWh/år.
Image

Lösningsförslag

Anläggningen består av:

 • Kollektortank 3,6 m3
 • Bufferttank 6 m3
 • Pumpgrop
 • Värmepump 30 kW nominell värmeeffekt

Referensprojekt

Image

Anläggning för återvinning av energi ur spillvatten

Image

I den södra delen av Umeå, på stadsdelen Teg, har Skanska byggt ett modernt stadsboende. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård. Hållbarhet har varit ett ledord i skapandeprocessen och Solterrassen är Svanenmärkt.

Återvinningsanläggningen består av pumpgrop, bufferttank och kollektortank där pumpgropen är placerad inomhus i teknikrummet och tankarna grävts ner utomhus vid ett cykelförråd. Ecoclime levererar är en nyckelfärdig återvinningsanläggning med möjlighet att återvinna ca 80% av energin ur avloppsvattnet. Anläggningen är självrengörande och kräver därmed minimalt med underhåll.

Mer information om Evertherm SEW

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
info@ecoclime.se