Evertherm ARV

Effektiv och driftsäker energiåtervinning i avloppssreningsverk.

Den effektivaste och driftsäkraste lösningen för återvinning av värme i avloppsreningsverk. System Evertherm ARV är speciellt utvecklat för utvinning av energi i tuffa förorenade miljöer. Enkel installation, hög verkningsgrad och överlägsen driftsäkerhet, inget behov av kostnadskrävande drift- och underhållsåtgärder, ger sammantaget det självklara valet för återvinning av värme i avloppsreningsverk. En energilösning med Evertherm ARV kan minska andelen köpt energi med mer än 75 %.
Läs mer på Evertherms hemsida

Systemlösning

Image

Ingående delar:

 • Evertherm kollektorer

  Placeras direkt i spillvattnet/ processen.

 • Flexibelt montage

  Kollektorer kan pendlas från tak eller monteras i bassäng via väggfäste.

 • Värmepump

  Anpassas till värmebehovet i fastigheten. Energin hämtas ur spillvattnet.

 • Ackumulatortank

  Optimering och utjämning av värmepumpens drift.

Egenskaper

Evertherm ARV har unika egenskaper och som har verifierats i installationer som varit i drift i flera år.

Prestanda

 • > 75 %

  Minskad andel köpt energi.

 • +4 COP

  Högt COP tack vare högt energiinnehåll i spillvatten.

 • +10 % i avkastning

  Hög avkastning – mer än 10 % baserat på energikostnadsbesparingen.

Teknik & installation

 • Hög effekt

  Unik patenterad konstruktion maximerar värmeväxlarytan.

 • Enkel och snabb installation

  Låg vikt och kompakt konstruktion gör installation enkel, utan störning av processen i verket.

 • Korrosionsfri

  Tillverkas av polymera och rostfria material.

 • Inget behov av filter innan värmeväxlare

  Kan placeras direkt i förorenad vätska.

 • Mycket liten mängd köldbärare

  Ger miljöfördelar samt lägre kostnad och minskad tid vid fyllning av systemet.

Drift

 • Låg driftkostnad

  Inget spillvatten behöver pumpas genom systemet.

 • Hög driftsäkerhet

  Stabil lösning som inte kräver särskilda drift- eller underhållsåtgärder.

 • Skalbart system

  Lösningen kan enkelt anpassas vid ökat effektbehov.

 • Enkel inspektion & rengöring

  Vid behov kan man enkelt inspektera systemet visuellt och rengöra med högtryckstvätt eller med borste. Inga kemikalier krävs.

Slide Sänkbar energikollektor Evertherm SEA/ARV kollektor Evertherm SEA/ARV är en sänkbar energikollektor baserad på patenterad ETX-teknologi. Den unika rostfria konstruktionen gör att den klarar aggressiva miljöer. De polymera ETX-värmeväxlarna kan inte korrodera och är motståndskraftiga mot beläggningar. Det här gör att kollektorn kan leverera hög effekt året runt utan behov av komplicerat eller dyrt underhåll. 100 % rostfri ETX-paneler Specialbyggd för nedsänkning Effektiv värmeväxling Alla delar i konstruktionen är rostfria. Det gör att ingen del av kollektorn kan korrodera. - patenterad plattvärmeväxlare
- polymert specialmaterial
- klarar aggressiva kemiska miljöer
- unik konstruktion ger hög effekt
- lång livslängd
Kollektorn kan sänkas ned på sjöbotten eller i bassänger. Den effektiva värmeväxlingen tack vare ETX-panelerna ger kollektorn hög totaleffekt.

Övervakning, styrning och optimering

Ecoclimes IoT-baserade automationssystem möjliggör maximal energieffektivisering.

Ecoclime Optima, för övervakning, styrning och optimering, ger tillgång till systemlösningen i realtid via internet. Driftdata samlas in 24h om dygnet som kan användas för att optimera prestanda och därmed ge maximal energiåtervinning. Systemet kan även larma om behov av service eller driftstopp. Det ger dig som kund en trygg och säker lösning.

Projektering av system för åter- och utvinning av klimat- och komfortenergi.

Projektering innefattande optimering av systemlösningar för termisk energiutvinning med Evertherm Extraction samt geo- och luftbaserade termiska energikällor för återvinning av termisk energi med kostnadseffektivare och klimatsmartare energiproduktion från spillvärme i fastigheter och förorenade processer.
Kontakta oss så hjälper vi dig

REFERENS: Saxnäs avloppsreningsverk

Minskad elanvändning för uppvärmning med över 75 %

Saxnäs avloppsreningsverk tjänar idag ca 130 PE och har en uppvärmd yta om 80 m2. Avloppsreningsverket värmdes tidigare med direktverkande el motsvarande 36 700 kWh för ett normalår som nu ersatts med förnybar energi direkt ur avloppsvattnet.
Se en intervju med Sören Hagenvall på Vilhelmina Kommun.
Image

Resultat

Första året i drift minskade den köpta elen från 36 700 kWh till endast 7 700 kWh som resultat av övergången vilket motsvarar en minskad elanvändning med över 75 %.
Image

Installationen

Fastigheten är konverterad från direktverkande el, till att värmas med en värmepump på 14 kW som levererar värme till en vattenburen aerotemper i processhallen och en fläktkonvektor på kontoret. Energin hämtas via Evertherm kollektor som sitter placerad direkt i slutbassängen på avloppsreningsverket. Installationen driftsattes den 26 maj 2014 och har sedan dess varit i gång utan avbrott eller underhåll. Ingen rengöring av kollektorn har gjorts. Loggningen visar att kollektorn levererar samma effekt under hela året.
 

Mer information om Evertherm ARV

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
info@ecoclime.se