Vill du veta mer?
Bild på Yvonne Westermark
Prata med Yvonne Westermark: +46 73-060 71 92 yvonne.westermark@ecoclime.se

Energiresan – en unik metod som ger maximal klimatnytta och ökat investeringsutrymme

Ecoclimes Energiresa är en metod som vägleder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till att göra de mest effektiva energibesparande investeringarna, i den mest effektiva ordningen.

Introduktion

Garanterad energibesparing från dag ett skapar nya möjligheter

Åtgärderna är utformade för att ge maximal klimatnytta ur ett energiklassperspektiv och optimal ekonomisk hävstång. Detta möjliggör ytterligare investeringar i fastigheten för att uppfylla EU:s regulatoriska energikrav, allt utan att behöva höja kostnaderna för hyresgästerna.

Vill ni också göra Energiresan?

Kontakta oss så berättar vi mer kring metoden och hur ni kan starta er Energiresa.

Om Energiresan

Energiresan gör processen klar och tydlig

En central del i Energiresan är att börja med att utnyttja den gratis värmeenergi som idag går förlorad i avloppet. Med ett Evertherm-system kan garanterade energibesparingar uppnås från dag ett, vilket direkt minskar energikostnaderna och förbättrar fastighetens driftsnetto. Pengar som sparas på energikostnader genom en Evertherm-installation kan sedan användas för att finansiera både installationens räntor och avskrivningar samt andra energiinvesteringar, till exempel FX-värmeåtervinning, LED-belysning, elbilsladdning, IMD och tilläggsisolering. De tillkommande investeringarna sparar ytterligare energi och kostnader vilket ger fler finansiella, regulatoriska och infrastrukturella fördelar.

Av bilden bredvid framgår ett exempel på de besparingar som är möjliga i en normal fastighet. Ränta lån investering = 4,5% med rak avskrivning. Prisökning fjärrvärme = 5 %/år i 5 år därefter 2,54 %. Elpris VP kr/kWh år 1= 1,4 SEK inkl moms, därefter Nasdaq OMX terminer COP = 4,9.

Evertherm SEW + Ecocloud = Evertherm SEW Pro

Ecoclime erbjuder Evertherm SEW Pro, en integrerad lösning där energiåtervinning från avloppsvatten, energilagring och recirkulering av energi kombineras med Ecocloud – ett smart styrsystem för fastigheten. Genom att ta in information om kommande väderlek kan Ecocloud förutsäga när energi kommer att behövas och inte. Detta leder till en stabilare inomhustemperatur och mindre energiförlust på grund av väderfluktuationer, solinstrålning, lägenheternas placering i huset, och så vidare. Båda lösningarna bidrar också till att minska toppeffektbehovet, särskilt när det gäller värmeenergi.

Sparar mest energi och effekt när den behövs som mest

Den här kombinationslösningen sparar normalt minst 30 % av energin. Men det viktigaste av allt är att den största energibesparingen, på mer än 40 %, och kostnadsbesparingen på 90 %, sker under vintermånaderna när energi och effekttoppar är som dyrast. Detta bidrar också till att jämna ut effektanvändningen i hela fjärrvärmesystemet.

Förbättrad energiklass ger ränterabatt hos banken

Alla storbanker erbjuder idag ränterabatter till fastighetsägare som lyckas uppnå energiklasserna B och C. Detta gäller inte bara fastighetslån utan även de boendes lån i bostadsrättsföreningar. Om energiklassningen förbättras kan räntesparande effekten bli lika stor som energikostnadsbesparingen. Ecoclime har ett samarbete med SBAB och kan därmed förmedla och förenkla för fastighetsägare och BRF:er som vill få bättre räntevillkor som följd av en förbättrad energiklassning.

Fördelar även för fjärrvärmen

Evertherm SEW Pro bidrar genom minskade effektbehov även till mindre investeringsbehov för utbyggnad av fjärrvärmesystem – en kostnad som i slutändan drabbar fjärrvärmekunderna. Detta är särskilt fördelaktigt när nya byggnader etableras inom samma fjärrvärmesystem, där man närmar sig toppkapaciteten för vad värmesystemet kan leverera. Detta försöker man redan reglera genom att stänga av värmeförsörjningen vid vissa tillfällen, för vissa fastighetsägare – en praxis som blir allt vanligare i större städer. Dessutom kan minskade effektbehov bidra till fjärrvärmens ambitioner att sänka temperaturen i systemet på sikt, med syfte att minska energiförlusterna när värmen transporteras från värmeverket, via fjärrvärmesystemet till fastigheterna.

Uppfyller EU:s stränga klimatdirektiv i tid

Alla storbanker erbjuder idag ränterabatter till fastighetsägare som lyckas uppnå energiklasserna B och C. Detta gäller inte bara fastighetslån utan även de boendes lån i bostadsrättsföreningar. Om energiklassningen förbättras kan räntesparande effekten bli lika stor som energikostnadsbesparingen. Ecoclime har ett samarbete med SBAB och kan därmed förmedla och förenkla för fastighetsägare och BRF:er som vill få bättre räntevillkor som följd av en förbättrad energiklassning.

Så här hjälper vi er

Så här kan Energiresan se ut:

1

Nuläge

Hur ser förutsättningarna ut i er fastighet?

Hur ser er åtgärds- eller underhållsplan ut?

Hur stor är er vattenförbrukning?

Hur stor är er fjärrvärmeförbrukning?

2

Beräkning av hävstång

Beräkning av finansiell hävstång som möjliggör ytterligare investeringar.

3

Investeringsplan

Upprättande av en investeringsplan som maximerar energi-, klimat- och finansiell nytta.

4

Genomförande

Som ett första steg installeras Evertherm PRO. 

Kontakta oss

Kontakta oss så vägleder vi er.

Vårt team av experter står redo att hjälpa er. Beskriv vad ni önskar hjälp med, eller begär ett förutsättningslöst möte. Vi återkommer inom kort! 

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy