Ecocloud

ECOCLOUD

Gör er fastighet smart. På nolltid.

Ecocloud är en innovativ molnbaserad plattform för fastighetsautomation. En snabb, skalbar och framtidssäker lösning som ger minskad energianvändning, ökad boendekomfort och effektivare tekniskt underhåll. En unik integrationsmotor med Click-to-connect gör att installation går snabbt.

Introduktion

Bättre driftnetto, minskad miljöpåverkan och ökat fastighetsvärde.

Smart fastighetsautomation är idag en förutsättning för att effektivt minska en fastighets energianvändning. Genom att styra utrustning och system i realtid baserat på väder, elpriser och en fastighets unika förutsättningar kan stora besparing uppnås – samtidigt som komforten för hyresgästerna blir bättre. Minskad energianvändning ger även ett bättre driftnetto, minskad miljöpåverkan och ökat fastighetsvärde.

Boka demo!

Vill ni se hur produkten fungerar i praktiken? Kontakta oss för en kostnadsfri visning.

Varför Ecocloud?

Varför Ecocloud?
Snabb installation och minskad energiförbrukning redan inom några veckor ger marknadens bästa ROI.

Ecocloud är en molnbaserad plattform som går snabbt att installera i er fastighet – mycket tack vare den unika integrationsmotorn med Click-to-connect. Den är självlärande, alltid uppdaterad och går att bygga ut med fler tjänster efter behov. 

Molnbaserad plattform

Ecocloud är en molnbaserad tjänsteplattform som ger er säker tillgång till fastighetens system var som helst, från vilken enhet som helst. 

All data lagras med hög säkerhet och skydd mot dataförlust, eftersom data lagras på flera platser och säkerhetskopieras regelbundet. 

Unik integrationsmotor

För att nå maximal optimering krävs att en fastighets olika utrustningar och system kan samverka och kommunicera med varandra, något som vanligtvis kräver särskild anpassning eller utveckling.

Ecocloud har en unik integrationsmotor med ”Click-to-connect” vilket gör det enkelt och snabbt att integrera nya system och installationer. 

Skalbar och framtidssäker

Plattformen kan enkelt skalas upp eller ned efter behov, vilket ger flexibilitet och kostnadseffektivitet. Tjänster kan adderas för olika behov. Basprogramvaran och tjänsterna förbättras kontinuerligt och hålls automatiskt uppdaterade.

 

Så fungerar Ecocloud

1. Installation

Den enda hårdvara som som behöver installeras i fastigheten är en Ecolink-gateway och en ny utomhusgivare för temperatur. Gateway:en fungerar som en säker kommunikationslänk mellan fastigheten och Ecocloud. 

2. Anpassning

Systemet konfigureras efter den specifika byggnadens förutsättningar. Därefter är tjänsterna självlärande och blir automatiskt bättre och bättre.

3. Drift

Under drift kommunicerar systemet med Ecocloud-tjänsten, väderinstituten och tjänster för elpriser för automatiskt optimering av energitillförseln.

Egenskaper

Visuellt gränssnitt förenklar drift och underhåll

Ecocloud har ett visuellt gränssnitt vilket innebär att ni får en överskådlig bild samt detaljbilder över alla ingående maskiner/system.

Övervakning, styrning och automation enkelt kan hanteras i realtid. Det är även enkelt att hantera larm och larmmottagare, med notifieringar för kritiska parametrar. Sammantaget underlättar systemet tekniskt underhåll avsevärt då ni inte behöver vara på plats. 

 

 

Intelligent system ger besparingar inom kort

Ecocloud är ett självlärande system som tar hänsyn till en rad olika faktorer för att styra utrustning och system smartare, inte minst byggnadens förmåga att själv lagra energi. Minskning av energianvändningen uppnås oftast direkt, men blir större i takt med att systemet lär sig mer om fastighetens unika förutsättningar. Med sin intelligens säkerställer Ecoloud optimal drift för sammankopplade utrustningar och system.

Tjänster

TJÄNST

Väderprognosoptimering

Energibehovet och komforten i en fastighet påverkas av fler faktorer än bara utomhustemperatur, till exempel solinstrålning och vind. De flesta fastigheter styrs dock endast baserat på aktuell utomhustemperatur, vilket inte ger möjlighet att kompensera för snabba väderväxlingar eller nyttja byggnadens förmåga att lagra energi. Det leder till onödigt stor energianvändning och varierande inomhustemperaturer.

Ecoclouds prognosstyrning räknar fram en ekvivalenstemperatur baserat på rådande utetemperatur, fastighetens förutsättningar och väderprognoser från flera olika  leverantörer. Ekvivalenstemperaturen används sedan för att styra fastighetens värmesystem på ett mer effektivt sätt. Genom att beräkna byggnadens kommande värmebehov kan energitillförseln anpassas för att möta kommande väderförändringar och reducera effekttoppar. Det resulterar i en lägre energianvändning totalt sett och en jämnare inomhustemperatur.

Ecocloud prognosstyrning lämpar sig för de flesta typer av byggnader, som flerbostadshus, kontorsbyggnader, vårdhem och sjukhus.

Erfarenheter från befintliga installationer och testanläggningar visar att Ecocloud kan minska den köpa energin med en betydande andel och samtidigt ge en jämnare inomhustemperatur.

TJÄNST

Elprisoptimering

Elprisstyrning tar hänsyn till fastighetens nuvarande och kommande behov, samt realtidsinformation om elpriserna i Sverige. För fastighetsägare med timpris kan uppvärmningen därmed optimeras så att elanvändningen styrs till del tidpunkter då priset är lägre, vilket kan ge betydande besparingar. 

Elpriserna varierar beroende på tillgången på el på den europeiska elbörsen Nordpool. Priset sätts för varje timme.

Med ett timpris innebär det att kostnaderna för uppvärmning av fastigheten varierar under dygnet. 

Ett smart system som Ecocloud kombinerar information om fastighetens egenskaper med väderprognoser och timpriset för el för att optimera energianvändningen. Det kan ge betydande besparingar.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy