Ecocloud

FAQ

Frågor och svar kring fastighetsautomation & Ecocloud

Vad är fastighetsautomation?

Vad är fastighetsautomation?

Fastighetsautomation är användningen av teknologi för att automatisera och integrera funktioner och system i en fastighet. Det inkluderar vanligtvis en kombination av datorprogram, sensorer, datainsamling och analys, och kommunikationsnätverk som arbetar tillsammans för att övervaka, styra och rapportera fastighetens prestanda och status.
 
Exempel på fastighetsautomation kan vara automatiserade belysningssystem, termostater, säkerhetssystem, ventilationssystem, energihantering och övervakningssystem. Fastighetsautomation kan bidra till att minska driftskostnader, förbättra fastighetens energieffektivitet och säkerhet, öka bekvämligheten för boende och fastighetspersonal samt höja fastighetens värde.

Vilka fördelar ger fastighetsautomation?

Vilka fördelar ger fastighetsautomation?

 • Kostnadsbesparingar genom att fastighetsägaren kan minska driftskostnaderna, förbättra energieffektiviteten och optimera underhållsbehoven.
 • Ökat fastighetsvärde genom att förbättra fastighetens prestanda samt minska driftskostnaderna och erbjuda nya och attraktiva funktioner och tjänster.
 • Förbättrad hållbarhet genom att minska energiförbrukningen, optimera komforten och använda smarta energikällor som leder till minskad miljöpåverkan. (notering Energideklaration?)
 • Förbättrad bekvämlighet i fastigheten och för de boende genom styrning av gemensamma system.

 

Sammantaget ger det en betydande påverkan på fastighetens driftnetto, ett behagligare innomhusklimat samt en säkrare drift.

Vad är smarta tjänster?

Vad är ”smarta tjänster” och vilka fördelar kan de ge?

I begreppet fastighetsautomation refererar man till ”smarta tjänster”, en   uppsättning av molnbaserade mjukvarutjänster. De kan tillhandahålla funktioner som är inriktade på, energihantering, drift och övervakning som gör att man får en bättre kontroll över fastighetens prestanda.

Det finns även smarta tjänster som boende kan dra nytta av, till exempel funktioner skapar enkelhet i sitt boende.

 • Energihanteringstjänster kan användas för att övervaka och optimera fastighetens energi- och effektanvändning, identifiera ineffektiva system och processer, samt erbjuda rekommendationer för förbättrad effektivitet.
 • Drifttjänster kan användas för att övervaka fastighetens olika system samt larma när när ett system inte fungerar. Det kan innebära att underhållspersonal snabbare kan vidta rätt åtgärd vilket kan minska kostnaderna för drift och underhåll.
 • Övervakningstjänster kan användas för att övervaka fastighetens prestanda och generera rapporter om kostnader, energianvändning och underhållsbehov för att till exempel påkalla uppmärksamhet redan innan fel inträffar.
 • Tjänster för enkelhet i sitt boende kan vara funktioner som används för att boka fastighetens faciliteter och tjänster, till exempel online-bokning av tvättstuga, gym, övernattningslägenhet, gemensamma ytor och att till exempel starta motorvärmare. Även att kommunicera med fastighetsvärden och att få information om kommande dritstopp mm.

 

Sammanfattningsvis kan smarta tjänster erbjuda många fördelar för fastighetsägare, fastighetschefer och boende, inklusive ökad energieffektivitet, minskade driftskostnader, bättre boendeupplevelse, ökat fastighetsvärde och ökad säkerhet

Hur vet jag vilken grad av automatisering jag ska välja?

Hur vet jag vilken grad av automatisering jag ska välja?

Att avgöra vilken grad av fastighetsautomatiseringslösning med smarta tjänster som passar en viss fastighet kan kräva lite utvärdering och analys. Här är några steg som en fastighetsägare kan ta för att bedöma vilken lösning som är lämplig för deras fastighet:

 • Identifiera målen med automatiseringen, vad vill de uppnå med en smart fastighetslösning?
 • Utvärdera fastighetens befintliga system , exempelvis uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, belysning och andra system.
 • Testa lösningen i en mindre skala innan de implementerar den i hela fastighetsbeståndet.
 • Utvärdera kostnaderna för att implementera och underhålla en smart fastighetslösning och jämföra dem med de potentiella fördelarna och besparingarna.  

Sammanfattningsvis kan fastighetsägare använda en kombination av analyser och utvärderingar för att bedöma vilken grad av fastighetsautomatiseringslösning som är lämplig för fastigheten. En enklare molnbaserad med smarta tjänster eller en mycket mera avancerad med tung systemintegration.

Hur vet jag om Ecocloud passar i min fastighet?

Hur vet jag om Ecocloud passar i min fastighet?

Ecocloud passar i fastigheten:

 • Om den inte har ett överordnat system eller där systemet inte fungerar tillfredsträllande, där går det i regel att sätta in en Ecocloud-lösning.’
 • Om fastighetens olika system är uppkopplade i ett lokalt nätverk eller sammanlänkade via en lokal busskoppling.
 • Om fastigheten redan har ett system med fastighetsautomation kan Ecocloud integreras med detta.

Hur sköts drift och underhåll?

Hur sköts drift och underhåll?

Beroende på vilket fabrikat och system kan det skilja sig.

 • Är fastighetsautomationen molnbaserad så sköts driften av funktioner centralt.
 • Vissa system kräver licenser som köps och måste uppdateras årsvis
 • Om det finns givare i systemet för styrning, t.ex. rumstermostater, då kan batteribyten krävas och/eller att hela givarna måste bytas ut. (Mellan 8-15 år efter installation)

Hur sköts drift och underhåll?

Vad är ett datanät/lokalt nätverk?

 Ett datanät eller lokalt nätverk (LAN, Local Area Network) är ett nätverk med datauttag på olika platser i en byggnad med en central plats där alla kablar från uttagen uttag samlas.

För att göra det möjligt att få kommunikation mellan uttagen så används en switch, den finns oftast i direkt närheten av platsen där alla kablar samlas.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy