Ecoclimes dotterbolag SDC Automation tar in ny order om 2,7 MSEK från Arcona

adminIR, News

SDC Automation, som är helägt av Ecoclime Group, har tecknat avtal omfattande 2,7 MSEK med byggbolaget Arcona avseende leverans och totalinstallation av fastighetsautomation. Leveransen är den del i ett ROT-projekt där fastighetsbolaget Sisab är byggherre. Det senaste avtalet innebär att SDC Automation inom en månad har tagit in order överstigande 5 MSEK till bland andra Einar Mattson, Fabege och AHS. Mer än 1 MSEK utgör leverans av den nya IoT-plattformen Optima.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) är en av Sveriges största fastighetsägare med 600 skolor och förskolor i Stockholms stad. Projektet avser totalrenovering och tillbyggnad av Hedvig Eleonora skola på Östermalm. Skolan är klassad som kulturhistoriskt värdefull, varför den även ställer höga krav särskilt vad gäller ventilationssystem och tillgänglighet. Det utgör därmed även en viktig del av fastighetsautomationen som omfattar styrsystem, apparatskåp, säkerhetsutrustning mm.