Nyheter

Regulatorisk
23 oktober 2018

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation tar in ny order om 2,7 MSEK från Arcona

SDC Automation, som är helägt av Ecoclime Group, har tecknat avtal omfattande 2,7 MSEK med byggbolaget Arcona avseende leverans och totalinstallation av fastighetsautomation. Leveransen är den del i ett ROT-projekt där fastighetsbolaget Sisab är byggherre. Det senaste avtalet innebär att SDC Automation inom en månad har tagit in order överstigande 5 MSEK till bland andra Einar Mattson, Fabege och AHS. Mer än 1 MSEK utgör leverans av den nya IoT-plattformen Optima.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) är en av Sveriges största fastighetsägare med 600 skolor och förskolor i Stockholms stad. Projektet avser totalrenovering och tillbyggnad av Hedvig Eleonora skola på Östermalm. Skolan är klassad som kulturhistoriskt värdefull, varför den även ställer höga krav särskilt vad gäller ventilationssystem och tillgänglighet. Det utgör därmed även en viktig del av fastighetsautomationen som omfattar styrsystem, apparatskåp, säkerhetsutrustning mm.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e oktober 2018.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer