Ecoclimes bokslut 2018 – infriade tillväxt och operativt kassaflöde

adminIR, News

Omsättningen steg till 72,3 MSEK (39,8). Nettoomsättningen steg till 55,9 MSEK (30,7) och rörelseresultatet före avskrivningar till 10,6 MSEK (10,0) med en marginal före avskrivningar om 19% procent. Rörelsemarginalen utgjorde 8,8% som följd av bolagets offensiva goodwill –avskrivningar. Det egna kapitalet ökat till 112 MSEK (68). Under det sista kvartalet passerade den rullande omsättningen 80 MSEK.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Under 2018 har vi uppnått ett fortsatt starkt operativt kassaflöde, gjort ett framgångsrikt förvärv, och genomfört lanseringen av vårt koncept med inomhusklimatgaranti. Vi har genomfört en emissionsrunda under sista kvartalet som lagt grunden för den starka balansräkning vi nu har med ett eget kapital om 112 MSEK och 70% soliditet. Det möjliggör fortsatt genomförandet av vår accelererade tillväxtstrategi. Med de nya affärssegment Fastighetsautomation och vår plattformslösning innefattande standardisering av fastighetsdata, siktar vi nu in oss på att fortsatt följa vårt tillväxtscenaro och samtidigt göra satsningar på en kraftig ökning av försäljningen av våra kärnprodukter, som en komplett leverantör av välmående i klimatsmarta fastigheter”.