Ecoclimebolag vinner order om 5,5 MSEK för uppgradering av klimatsystem i serverhallar

Albin SundbergIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation, som utför fastighetsautomation för ett av världens största molntjänstservicebolag, verksamma på tre orter i Sverige, har fått ett första uppdrag om 5,5 MSEK för att uppgradera serveranläggningarnas klimatsystem. Detta som följd av ett allt djupare samarbete med beställaren för service och anpassning av serverhalldriften till den nordeuropeiska marknaden.

Som tidigare har informerats om, utför SDC fastighetsautomationen vid byggandet av de aktuella serverhallarna. Två av totalt sju planerade etapper är genomförda på de aktuella orterna, där SDC Automation är den enda leverantören av fastighetsautomation.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.