Ecoclime tidigarelägger kvartalsredogörelse januari-mars 2019

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime Group AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsredogörelsen för januari-mars 2019. Nytt datum för redogörelsen är torsdagen den 16 maj kl 08:30. Tidigare meddelat datum för kvartalsredogörelsen var torsdagen den 23 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.