Ecoclime – SDC Automation, mer än 20 MSEK i flera nyvunna order

Albin SundbergIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har de senaste veckorna tagit flera nya miljonorder avseende fastighetsautomation. Beställare är MVB (Princeton) 2,0 + 6,0 MSEK, Serneke (KI/Retzius) 7,2 MSEK, Fabege (diverse) 3,0 MSEK, PEAB (Ledvolten) 1,5 MSEK samt JMW (Planiaskolan) 1,2 MSEK.  Detta är order utöver de orderbekräftelser om 10 MSEK avseende fastighetsautomation och service av serverhallar som bolaget kommunicerade under måndagen. 

Mathias Lindberg, VD SDC Automation: ”Vi har de senaste åren lyckats skapa ett stort förtroende bland många beställare som väljer våra integrationstjänster och vår open sourcebaserade automationsplattform vid installationer i olika fastighetsprojekt. Den främsta förklaringen är stabiliteten i våra leveranser, flexibilteten med plattformen och att våra lösningar förbättrar driftnettot i fastighetsprojekten”. 

”Vi fortsätter vår tillväxt och söker fler kvalificerade systemtekniker och programmerare som vill söka nya utmaningar inom fastighetsautomation för fortsatt utveckling av våra plattformar även för att förbättra inneklimatet och öka energi- och klimatnyttan med våra olika plattformslösningar i Ecoclime Groups tre affärssegment”.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ecoclime VD: Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.