Ecoclime presenterar hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter.

Petra KyllermanIR, News

Ecoclime presenterar idag vid Stora Aktiedagen, en rad hävstänger för ökad avkastning i bostadsfastigheter och vid solcellsinstallationer.

Ecoclimes vd Lennart Olofsson medverkar idag kl 15.20 vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Ecoclime presenterar då en rad ekonomiska hävstänger som fastighetsägare kan dra fördel av vid installationer av bolagets Evertherm SEW-system. Hävstänger som tillsammans med EUs nya klimatstrategi påverkar Ecoclimes planer för dotterbolaget Evertherm de närmaste åren. Man kommer även lämna information om processen för det planerade bytet av marknadsplats till First North och processer kring pågående förvärv och tillväxtaktiviteter.

M&A-företaget Carlsquares fastighetsanalytiker har på uppdrag av Ecoclime gjort en analys av den påverkan Ecoclimes Evertherm-system har på direktavkastningen i fastigheter. Analysen visar att systemen uppnår en exceptionellt hög avkastning för fastighetsägare som väljer Evertherm för att minska bostadsfastigheters klimatavtryck i såväl nyproduktion som ROT-projekt. Något som efter starten av provförsäljningen i september 2019 resulterat i försäljning av tre Evertherm SEW-system och ytterligare order på väg in före årsskiftet.

Lennart Olofsson kommer vid Stora Aktiedagen bl a att ge information om Evertherm -planerna och de aktiviteter som nu pågår internt i Ecoclime för att skala upp Evertherms andel av verksamheten i koncernen i Sverige och Nordeuropa de närmaste åren. Information kommer även ges hur Evertherm SEW kan öka driftnettot och klimatnyttan med solceller även för bostadsfastigheter. 

Ecoclimes presentation webbsänds live kl 15.20 på www.aktiespararna.se/tv/live

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.