Nyheter

Regulatorisk
5 maj 2021

Ecoclime ökar leveranskapaciteten till 100 GWh grön energi

För att möta en estimerad efterfrågeökning har Ecoclimes styrelse vid dagens styrelsemöte beslutat genomföra en första etapp för att kapacitetsmässigt accelerera den redan pågående ökningen av kapaciteten i dotterbolaget Evertherms produktverksamhet. Den accelererade uppskalningen har möjliggjorts av de under Q1 genomförda nyemissionerna. Planen är att aktuella systemprodukter inom fastighets- och industrisegmenten från och med 2025 årligen skall återvinna och leverera 100 GWh förnybar energi.

Som jämförelse utgör 100 GWh förnybar energi den energi som årligen konsumeras i 20 000 svenska nyproducerade lägenheter, alternativt 10 000 äldre lägenheter eller den energi som nyttjas i 7 000 nyproducerade svenska villor.

En del av den beslutade satsningen ska även nyttjas för att möjliggöra installationer av ett 10-tal referensprojekt i Tyskland samt en uppskalning av verksamheten även där, fram till år 2024. Totalt utgör satsningarna 70 MSEK med en pay off-tid understigande tre år. Efter att ha reserverat dessa investeringar kan Ecoclime på basis av nuvarande kassa nyttja 130 MSEK för ytterligare tillväxtsatsningar.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 10:50 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer