Ecoclime och Fortum Värme ingår avtal om utvecklingssamarbete för värmeåtervinning från spillvatten

adminIRLeave a Comment

Ecoclime och Fortum Värme har tecknat avtal om att testa och utveckla en av Ecoclimes produkter, där fastigheter återvinner värmen ur sitt eget avloppsvatten. Värmen används för att värma nytt kallvatten, så att nästa varma dusch, disk eller tvätt kräver mindre energi. För Ecoclime, som är noterade påAktietorget, innebär avtalet att omsättningsprognosen föår 2017 höjs från 20 till mer än 25 MSEK. 

– Detta är ytterligare ett steg i vår satsning att skapa ett resurseffektivt samhälle genom att hjälpa fastighetsägarna med kostnadseffektiva energilösningar med bibehållen komfort, säger Stefan Patrikson, chef för affärsutveckling på Fortum Värme.

Det går åt mycket energi för att värma varmvatten i en fastighet. Hur stor andel av värmen som går till just varmvatten beror på fastighetens verksamhet. Simhallar, hotell och bostadsfastigheter är exempel på storkonsumenter.

Avtalet är en viktig milstolpe för Ecoclime.

– Samarbetet är startskottet för vår etablering av cirkulära energisystem och utvecklingssamarbeten på den svenska marknaden. Fortum Värme är Sveriges största fjärrvärmeleverantör. Det visar att vi är välpositionerade när fastighetsbranschen spås satsa mer och mer på klimatsmarta lösningar de närmsta årtiondena, säger Ecoclimes VD Lennart Olofsson.

Om du har frågor, hör av dig till:

Lennart Olofsson, VD Ecoclime Group, telefon 070-537 16 42

Jonas Collet, Fortum Värmes presschef,jonas.collet@partners.fortum.com eller Fortum Värmes presservice på 020 – 30 20 40.

Här finner du Fortum Värmes pressfoton.

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer 

Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.

Ecoclime Group 

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *