Nyheter

Regulatorisk
26 april 2016

Ecoclime möjliggör för nya aktieägare att delta på Årsstämman

Efter den framgångsrika nyemissionen i Ecoclime, med mer än 1 000 nya aktieägare i bolaget, har styrelsen beslutat senarelägga Årsstämman till den 24 maj 2016 (se separat kallelse). Det möjliggör för nytillkomna aktieägare att delta på stämman. I samband med stämman sker en visning av produktionen med den helautomatiserade tillverkningen av företagets ETX-paneler och övriga produkter.

Vid stämman föreslås att styrelsen utökas till 7 ledamöter med Jenny Löfgren, f 1981, som ny extern styrelseledamot. Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Med Jenny utökas antalet externa ledamöter i styrelsen till 4 personer.

– För bolaget är det viktigt att redan nu förstärka styrelsen med en ledamot som även har en global internationell erfarenhetsbakgrund till del inom en marknad där Ecoclime är verksamt i Sverige redan idag, säger Ecoclimes huvudägare Lennart Olofsson.

Kallelse med dagordning och förslag till stämmobeslut har meddelats enligt bolagsordningen och finns tillgänglig via www.Aktietorget.se eller via Ecoclimes hemsida http://ecoclime.se/ir/ eller genom besök på bolagets huvudkontor i Umeå.

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Torbjörn Hansson, CFO

Tel: 070-517 53 29

E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Ecoclime Comfort Ceilings AB är ett svenskt företag med bättre inomhuskomfort och energieffektivisering som specialitet. Bolaget erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning och energidistribution, samt energiförsörjning. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer