Nyheter

19 augusti 2021

Ecoclime – kraftigt förbättrade resultat under Q2 för affärsområdet Cirkulär energi

Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi har överträffat Ecoclimes EBITDA-mål om 15% under Q2 främst genom den mer än fördubblade försäljningen (110%) framförallt av Evertherm SEW-systemen som återvinner och recirkulerar mer än 90% av energin från avloppsvatten samt till följd av en återhämtning inom H-gruppens dotterbolag Hansson&Hansson Rör AB (H&H). En verksamhet som utför VVS, kyla gas- och energisysteminstallationer som en del av verksamheten inom affärsområdet. Affärsområdet har även mer än fördubblat omsättningen mellan Q1 och Q2. EBITA-resultatet förbättrades mellan de aktuella perioderna från -2,9 MSEK till + 1,7 MSEK.

Affärsområdets omsättning ökade från 7,3 MSEK under Q1 till 22,8 MSEK under Q2 och EBITDA-resultatet från -33% till +17,5%. Resultatförbättringen är i huvudsak en följd av den snabbt ökande försäljningen av Evertherms SEW-system som en följd av integrationen av dessa i H&H:s verksamhet. 

Ecoclimes VD Lennart Olofsson:

”Efter att pandemin drabbade H&H:s verksamhet hårt under Q1 har återhämtningen för affärsområdet varit remarkabel, inte minst genom integrationen av verksamheten med Evertherms installationsprojekt som påbörjades under Q1, vilket nu börjat slå igenom under Q2. Mot bakgrund av den snabbt ökande orderingången för Evertherm och H&H, samt den nye affärsområdeschefens insatser, har vi all anledning att se ljust på affärsutvecklingen inom affärsområdet de kommande åren.”

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: 070-537 16 42

Marcus Sandlund, Vice VD
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer