Nyheter

Regulatorisk
30 oktober 2017

Ecoclime Group säkerställer företrädesemission till 70%

Ecoclime Groups planerade företrädesemission på 11,7 mkr har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudägaren och ett garantikonsortium. 

Den 23 oktober 2017 meddelade Ecoclime Group att bolaget, med stöd av årsstämmans bemyndigande, genomför en företrädesemission på maximalt ca 11,7 mkr. Emissionen sker i Units bestående av två nya aktier och en teckningsoption serie TO 1 à 8,40 kr (4,20 kr per aktie). TO 1 kan vid inlösen i maj 2018 ge ytterligare maximalt ca 11,3 mkr. 

Emissionen har nu säkerställts till 70% via teckningsförbindelser från huvudaktieägaren om 2,2 mkr och ett garantikonsortium om 6 mkr. För teckningsförbindelsen utgår ingen ersättning. För garanterna utgår ersättning om 420 000 kr.

Garanterna är:

Graviton AB                                       2,0 mkr

Göran Månsson                                0,8 mkr

Creocasus AB                                   0,4 mkr

Nordic Emotion Group AB                0,4 mkr

Gerhard Dal                                         1 mkr

Göran Källebo                                      1 mkr

Niclas Löwgren                                 0,4 mkr

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds den 9 november 2017.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.ecoclime.com samt från www.partnerfk.se.

Kontakt                                                                   Finansiell rådgivare

Ecoclime Group AB                                                Partner Fondkommission AB

Lennart Olofsson                                             

Tel: 070 537 16 42                                                  Legal rådgivare

E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se                   Fylgia Advokat AB

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ                                 

www.ecoclime.se 

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017. 

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer