Ecoclime Group AB skjuter fram listbytesprocess

Petra KyllermanIR, News

Enligt tidigare kommunikation hade Ecoclime planerat för ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier Growth Market med handelsstart den 26 mars 2020. Med anledning av ett pågående anmärkningsärende hos Spotlight gällande att Bolaget vid ett tillfälle i juli 2019 enligt Spotlight inte ska ha följt MAR-reglerna, väljer Bolaget nu att skjuta fram planerna till senare under innevarande år. 

Ecoclimes inställning är att Bolaget har tillämpat vid var tid gällande regelverk på Spotlight och att förfarandet i det aktuella fallet låg helt i linje med Spotlights handledningstext.

Bolaget avser att återkomma med ny tidplan för bytet till Nasdaq First North Premier efter det att anmärkningspåståendet hos Spotlight är hanterat.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.