Ecoclime Group AB inleder process för eventuellt listbyte

Petra KyllermanIR, News

I samband med utvidgningen av bolagets tillväxtstrategi som Ecoclime meddelade tidigare under förmiddagen, har styrelsen beslutat inleda processen om ett eventuellt byte av marknadsplats för bolagets aktier till First North Premier.

Det är främst intresset för bolagets verksamhet från den institutionella finansieringsmarknaden som föranleder ytterligare utvärdering och förberedelser för listbyte. I samband med 2018/2019 års nyemissioner genomfördes flera kontakter med den institutionella finansmarknaden, under dessa fick bolaget tydliga signaler från institutionella investerare om ett listbytes fördelar för såväl strategiutvidgning som möjligheter till partnerskap med investerare och internationalisering.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.