Nyheter

14 april 2021

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan. Den är framförallt driven av det värdeskapande och den unika energi- och klimatnytta som Evertherm ger fastighetsägare. Därför höjer Ecoclime nivån för Evertherms orderingång och föreskrivningar 2021 från tidigare budgeterade 20 MSEK till 40 MSEK. Därtill ökas den budgeterade volymen för 2022 från 50 till 100 MSEK.

Lennart Olofsson, VD Ecoclime och Evertherm: ”Mer än 60 % av de förfrågningar vi fick i samband med försäljningsstarten hösten 2020 har resulterat i order om cirka 10 MSEK och föreskrivningar överstigande 10 MSEK under första kvartalet 2021. Efterfrågan ökar nu kraftigt, därför fördubblade vi sälj- och projektorganisationen under första kvartalet med tre nya, kvalificerade säljare. Vi vill även tydliggöra att vi redovisar föreskrivningar och order sammantaget, då föreskrivningar i fastighetsprojekt i praktiken innebär att det endast är våra Evertherm SEW-system som ska installeras i projekten. Order levereras normalt sett inom 3-6 månader och föreskrivningarna upphandlas och blir order inom 6-12 månader. I enstaka fall kan det dröja längre tid som följd av exempelvis utdragna bygglovsärenden. Föreskrivningarna är en viktig del av vår affärsstrategi och en stor fördel som ger oss god tid att planera leveranser, vilket blir särskilt viktigt för att möta den snabbt ökande efterfrågan med projekterings-, produktions- och installationskapacitet, de närmaste åren.”

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer