Nyheter

Regulatorisk
21 mars 2016

Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) tillförs 18 miljoner kronor genom en planerad nyemission.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) genomför en riktad publik nyemission om 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 18 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner.

”Vi genomför nyemissionen för att stärka bolagets kapitalbas inför en accelererad marknadsexpansion och för att bredda ägandet. Vi vill nyttja vårt teknologiska försprång och våra möjligheter att erbjuda unika helhetslösningar för fastighetsägare. Därför är det med ett stort mått av optimism som jag bjuder in nya aktieägare som kompanjoner i Ecoclime” säger Lennart Olofsson, VD för Ecoclime Comfort Ceilings.

Aktiekursen i Ecoclime är relativt volatil och aktien har under de senaste tre månaderna handlats till såväl 5,5 kronor som 15 kronor. Snittkursen under 2016 är ca 8 kronor. Vid fastställande av emissionskursen har bolagets finansiella ställning, rådande marknadsklimat, kvalificerade investerares priselasticitet och tidigare handel i aktien beaktats.

Bolaget planerar att genomföra en nyemission med teckningstid under perioden 29 mars – 15 april där allmänheten och institutioner, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, erbjuds att teckna till 6 kronor per aktie.

I det fall emissionen blir fulltecknad kan emissionen tillföras ytterligare 5 000 000 SEK i en överteckningsemission fördelat på 833 333 aktier. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med maximalt 3 000 000 + 833 333 (vid överteckning) till totalt 10 775 870, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 35,6 procent av totalt antal aktier. Genom den nyemissionen ökar aktiekapitalet med maximalt 383 333 kronor.

Ett garantikonsortium om 18 investerare har i mars 2016 förbundit sig att teckna 15 MSEK av emissionen för det fall att emissionen inte tecknas upp till 15 MSEK (bottengaranti). Detta motsvarar cirka 83 procent av det totala emissionsbeloppet om 18 MSEK. Deltagandet från samtliga garanter är reglerat genom bindande skriftliga avtal. Inga medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål. Ersättning till garanterna för lämnade garantier är 10 procent av det garanterade beloppet alternativt 12 procent i aktier av det garanterade beloppet. Dessa ersättningar regleras kontant eller genom tilldelning av aktier efter emissionens avslutande. Av garantierna är 3 MSEK garanterat och tecknat av Bolagets huvudägare. För denna del av garantin utgår ingen ersättning. Garanternas åtagande begränsas till deras relativa andel av det totalt garanterade beloppet.  

Emissionsmemorandum, övriga villkor och tidsplan för nyemissionen kommer från och med 23 mars att finns på bolagets hemsida www.ecoclime.se på www.gcf.se och www.aktietorget.se.

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Ecoclime Comfort Ceilings.

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Torbjörn Hansson, CFO

Tel: 070-517 53 29

E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer