Nyheter

Regulatorisk
19 februari 2016

Ecoclime breddar sig – mer fokus på smarta energi- och klimatlösningar

Ecoclimes planerade förvärv av Evertech Energy Solutions som presenterades i samband med företagets bokslutskommuniké igår, innebär att Ecoclime breddar verksamheten till en väsentligt större marknad av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Ecoclime positionerar sig och fyller ett tomrum på marknaden inom energieffektivisering och klimatförbättringar – såväl i fastigheter som globalt.Det som gör erbjudandet intressant är främst kombinationen av termisk (värme/kyla) energidistribution via Ecoclimes komfortpaneler, Evertechs återvinning av termisk energi från spillvatten, sjöar och processer samt distribution av energi till fastigheternas värmesystem. Det vidgar marknaden och skapar möjligheter för Ecoclime att även erbjuda nya finansiella energieffektiviseringslösningar.

– ”Det här har varit företagets inriktning sedan starten, men vi har avvaktat resultaten från Evertechs utveckling och marknadsintroduktion av kollektorer och återvinningssystem innan vi ville genomföra affären”, säger Lennart Olofsson Ecoclimes VD.

– ”Med förvärvet av Evertech positionerar vi om oss från att vara ett nischat företag med fokus på inomhuskomfort med energieffektivare och smartare ventilationslösningar, till ett bredare företag med inriktning på helhetslösningar innefattande även energieffektivare systemlösningar i fastigheter. Integrerade IoT-produkter blir en viktig del av verksamheten. Det är denna bredare inriktning som öppnar nya och väsentligt större marknader för företaget”.

– ”Vårt nästa steg är att förstärka försäljningsorganisationen riktad till utvalda grupper av fastighetsägare. Med förvärvet av Evertech öppnar sig även bostadsmarknaden för Ecoclimes och Evertechs produktprogram. Energieffektivisering via ETX-kollektorer och andra IoT-baserade produkter integrerade i fastigheternas energisystem blir kärnan i vårt erbjudande. Det här är en marknad där våra produkter verkligen kan göra skillnad om vi ska uppnå EU:s klimatmål på sikt” avslutar Lennart Olofsson.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer