Nyheter

Regulatorisk
18 oktober 2022

Ecoclime AB:s styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma

Ecoclimes huvudägare har i en begäran till Ecoclimes styrelse framställt att styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma till följd av att man inte är överens i styrelsen i ett antal olika frågor. Parallellt har styrelseledamöter, inklusive ordföranden meddelat sin önskan att avsluta sitt engagemang i styrelsen.

Bolagsstämman avses att genomföras den 11 november. 

Formell kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande samt annonsering enligt bolagsordningen. Valberedningen kommer att ta fram förslag till ny styrelse och antal styrelseledamöter som då föreläggs extrastämman.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-18 15:47 CET.

Kontaktinformation

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer