18 juni 2021

Ökade hållbarhetskrav driver efterfrågan


Analys av

Analys i PDF

Följande text är en analys gjord av Carlsquare.

För fastighetsägare innebär det här att hårdare krav ställs för att anpassa byggnaderna till en lägre energiförbrukning. Kraven aktualiseras även vid installation/underhåll/reparation av utrustning för energieffektivisering (applicerbart på Ecoclimes Everthermlösning), samt på installation/underhåll/reparation för mätning, styrning och kontroll av energiprestanda hos byggnader (vilket ger en koppling till Ecoclimes affärsområde Fastighetsautomation). Förslagen omfattar krav på energieffektivitet, begränsning av vattenanvändning samt återvinning – något som även det passar Ecoclime med deras lösningar som hand i handske. Försäljningsmässigt kommer Ecoclime in med sina system främst i nyproduktion, men även i energieffektivisering av äldre fastigheter.

Slutligen finns direktiv i EU-taxonomin vars syfte är att styra över kapitalallokeringen mot företag som verkar för att EU:s klimatmål kan uppfyllas. Det ger fastighets- och byggbolag starka incitament att jobba med energibesparande lösningar för att säkra en fördelaktig lånefinansiering. Men då måste man vara bland dem med högst ambitioner. Större bolag påverkas också av de här kraven i sin hållbarhetsredovisning.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer