22 mars 2021

Högre riktkurs motiverad efter nyemissioner


Analys av

Analys i PDF

Följande text är en analys gjord av Carlsquare.

Ecoclimes aktie har stigit med 11 procent sedan vår uppföljning efter bolagets kv4/2020-rapport som publicerades den 19 februari 2021. En viktig orsak är de två nyemissioner som totalt inbringar cirka 152 miljoner kronor före transaktionskostnader. Totalt tecknades 12 miljoner nya aktier i Ecoclime till en teckningskurs om 12,7 kronor, varav strax över hälften var en riktad nyemission till Sveafastigheter Bostad. Det är ett styrketecken att en stor fastighetsägare visar Ecoclime ett sådant förtroende. Det bygger sannolikt på en tilltro till bolagets energibesparande system Evertherm och dess värdehöjande effekt på bostads- och lokalbestånd.

Efter avdrag för transaktionskostnader är vår prognos att Ecoclime kommer att ha en nettokassa på 187 miljoner kronor per 31 mars 2021. En del av denna kassa kommer sannolikt att användas till förvärv. Låt oss anta att Ecoclime förvärvar ett eller flera bolag inom sina sektorer med en sammanlagd omsättning på 150 miljoner kronor och ett resultat på 20 miljoner kronor för en total köpeskilling om 100 miljoner kronor. Detta hypotetiska vinsttillskott om 20 miljoner kronor kan jämföras med Carlsquares senaste resultat efter finansnetto-prognos för Ecoclime om drygt 17 miljoner kronor för helåret 2021. Men då vi inte har prognosticerat något sådant förvärv i vår DCF-modell blir värdet av Ecoclimes kassa efter genomförda nyemissioner underskattat.  Om kassan skulle sättas i arbete genom ett förvärv med en p/e-tals-multipel på 5-6 ggr skulle det ge ett ökat DCF-värde.

Efter nyemissionen beräknar vi en ny motiverad riktkurs i Bas-scenariot till 15,5 kronor per aktie jämfört med tidigare 14,1 kronor per aktie. Denna riktkurs är en sammanvägning av en DCF-värdering till 50 procent samt en EV/Sales- och EV/EBITDA-jämförande värdering med bolag i samma sektor (Instalco, Lindab, Nibe och Systemair) med vardera 25 procent viktning. I Bear-scenariot ökar det motiverade värdet från 9,2 kronor/aktie till 10,9 kronor/aktie och i Bull-scenariot från 21,9 kronor/aktie till 22,7 kronor/aktie.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer