18 augusti 2022

Första Intrycket Ecoclime, kv2 2022: Negativ resultatavvikelse, men fortsatt tillväxt


Analys av

Analys i PDF

Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen om 57,4 miljoner kronor blev 24% lägre än vår prognos. Men den organiska tillväxten uppgick till 9%. Dessutom har koncernen haft en relativ god orderingång under det gångna kvartalet, omfattande bland annat ett ramavtal på 22 miljoner kronor gällande ventilationsarbeten åt Svenska Bostäder och AB Stadsholmen.
  • Kostnaderna (övriga externa och personal) fortsätter att landa högre än prognos, även om trenden är avtagande för övriga rörelsekostnader (främst förvärvsrelaterat).
  • Rörelseresultat på ca minus 13 miljoner kronor avviker ganska kraftigt både mot vår prognos och företagets egna målsättningar. Resultatavvikelsen förklaras av att några installationsbolag i koncernen har underpresterat, liksom de fortsatta investeringar som Ecoclime genomför för att kunna fortsätta växa. Dessutom har ytterligare projektglidningar skett för Smarta Fastigheters del.
  • Trots denna resultatbesvikelse kvarstår vår bedömning att Ecoclime har mycket goda förutsättningar att fortsätta växa. Detta inte minst mot bakgrund av de kraftigt stigande energipriserna, som ger ett starkt incitament för fastighetsägare och hyresgäster att spara energi.
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer