2021-11-22

Rikshem väljer cirkulär energi från Ecoclime Group

Rikshem AB genomför löpande större energiprojekt i sina fastigheter runt om i Sverige. Målet är att öka driftnetto, spara energi och minska miljöpåverkan. Nu har bolaget valt att teckna ett tvåårigt ramavtal med Ecoclime Groups dotterbolag Evertherm Reenergy Systems AB avseende energientreprenader.

Det är framförallt de senast årens framgångsrika installationer inom affärsområdet cirkulär energi som banat väg för avtalet.

Peter Bodin, försäljningschef för cirkulär energi:

“Vi har ett antal referensprojekt där resultaten visar tydligt att vi kan öka driftnettot och minska energianvändningen. Rikshem har tagit fasta på detta och vill nu i och med avtalet skapa nya möjligheter för sina fastigheter.”

Även om Rikshem avser att teckna avtal med ett flertal aktörer inom energientreprenader runt om i landet är Ecoclime Groups affärsområdeschef och vice VD Marcus Sandlund förväntansfull:

“Vår lösning för återvinning av värmeenergi i spillvatten är helt unik och erbjuder överlägsen besparingspotential i jämförelse med konventionell teknik. Det bekräftades inte minst av Nordic Energy Audits rapport förra året. Vi känner oss därmed trygga i att jämföras med andra energibesparingsåtgärder.”

Avtalet har tecknats idag och löper två år framåt med möjlighet för Rikshem att förlänga det upp till totalt 4 år.

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. De erbjuder bostäder och samfällighetsfastigheter i Uppsala, Storstockholm, Helsingborg, Norrköping, Östersund, Umeå, Västerås, Luleå, Kalmar, Halmstad, Malmö, Ale, Nyköping, Jönköping och Linköping.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link