2021-09-14

Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 13 september 2021.

Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 67 663 B-aktier som kvittning för sina fordringar.
Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2020 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av SDC lördagen den 14 april 2018, vilket meddelades marknaden i ett pressmeddelande måndag morgon före börsens öppning den 16 april 2018.
Beslutet om kvittningsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Ecoclime Group AB den 5 maj 2021.
Totalt tecknades 67 663 aktier till ett värde av 1 103 583,53 kr.

Antal aktier och aktiekapital
Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 6 766,30 SEK från SEK 4 523 719,00 SEK till 4 530 485,30. Antalet aktier i Ecoclime ökar med 67 663 aktier, från 45 237 190 till 45 304 853 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link