2021-09-07

Ecoclime tecknar samarbetsavtal för att möta förväntad ökad efterfrågan

När samhället och arbetsplatserna öppnar upp igen efter pandemin förväntas en ökad efterfrågan inom affärsområdet inomhusklimat. För att möta detta tecknar Ecoclime ett agentavtal med Ventprodukter Carl Nyberg AB avseende försäljning av produkterna Charisma och Invisma.

Ecoclimes produkter erbjuder slutkunden en revolutionerande komfortupplevelse, där de patenterade komforttaken ger en jämn temperatur, utan problem med drag eller oljud. Det hela sker genom en smart och energieffektiv konstruktion som integrerar flera termiska metoder för att distribuera kyla och värme.

”Det här avtalet gör att vi kan fokusera på leverans till våra befintliga och nya kunder, samtidigt som vi ökar våra möjligheter till nya affärer via direkt införsäljning till slutkund och det föreskrivande ledet genom vår samarbetspartners konsulter”, säger Stefan Bolöv, affärsområdeschef Inomhusklimat.

Kraven på inomhusmiljöer kommer nu att öka när samhället öppnas upp igen efter pandemin och Ecoclime har sedan 2013 visat, i en rad installationer runt om i Sverige, att det går att skapa betydligt bättre inomhusklimat i kommersiella fastigheter – till en lägre kostnad. Mätningar som gjorts av kunder visar på både minskade klagomål och lägre drift- och energikostnader. Samtidigt har produktiviteten hos hyresgästerna ökat.

”Vi tror starkt på dessa produkter då de löser flera problem som vi ser hos våra kunder idag. Genom att installera Ecoclimes Komfortpaneler skapas en jämn och behaglig temperatur i hela rummet. Det sker helt ljudlöst och utan problematiskt drag och det är endast ny och fräsch luft som flödar ut i lokalerna”, säger Carl Nyberg, VD Ventprodukter Carl Nyberg AB.

Ecoclimes komforttak lämpar sig mycket väl för ROT-projekt. Den låga bygghöjden i kombination med möjligheten att nyttja befintliga ventilationskanaler skapar nya kostnadseffektiva möjligheter i befintliga fastigheter. Lägg därtill att installation kan ske under pågående verksamhet i lokalerna och du har den perfekta lösningen som sparar både tid och pengar.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link