2021-09-20

Ecoclime tecknar LOI för etablering av geotermiskt affärspartnerskap

I linje med Ecoclimes strategi att skapa värden för fastighetsägare och industrier, Bolagets ägare anställda och intressenter i övrigt, baserat på Bolagets kärnprodukter och tjänster för energieffektivisering, tecknade Ecoclime under gårdagskvällen ett ”Letter of Intent” (LOI) som huvudägare i ett bolag som etableras i partnerskap med ett konsortium av geoenergiprojektörer och leverantörer.

Drivkrafterna för affärsplanerna inom partnerskapet är de ökande kostnaderna för energi- och klimatpåverkan för fastigheter och industrier som följd av EU:s Green Deal med Fit For 55 för fastigheter. Ytterligare drivkrafter för partnerskapet är övergången från storskaliga energisystem till mindre riskfyllda småskaliga värmeenergisystem, de allt högre kostnaderna för fjärrvärmeinfrastruktur som följd av förtätningen i större städer samt kraven på renare inomhusluft och stabilare inomhustemperatur där Ecoclimes kärnprodukter gör skillnad för ett sundare inomhusklimat.

Ecoclime går nu in i förhandlingar om ett aktieägaravtal med målet att verksamheten kan starta i oktober med de första gemensamma värmeenergiprojekten för fastighets- och industrikunder. I samband med aktieägaravtalets tecknande kommer partnerskapet sammansättning och affärsmål att presenteras mer i detalj.

Lennart Olofsson, Ecoclimes VD, om partnerskapet:

”Det är inte bara i Sverige utan även i Tyskland som vi nu är inblandade i flera projekt, med över 1 000 lägenheter i vardera, som inkluderar lågtempererade fjärrvärmenät med spill- och geoenergi som grund för värmeförsörjning och komfortkyla. Genom att även nyttja systemen för komfortkyla kan vi samtidigt återföra värmeenergi till borrhålen och med våra inneklimatsystem leverera ett sundare inomhusklimat. Värmeenergi utgör mer än 80 % av de totala energibehoven i fastigheter och att detta är lönsamt och värdeskapande visar de energiprojekt vi medverkat i med våra systemprodukter sedan år 2014.”

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-20 08:42 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link