2021-09-07

Unikt prefabricerat Evertherm SEW-system installeras hos Victoria Park – återvinner 90 % energi och ökar samtidigt direktavkastningen

Ecoclimes dotterbolag Evertherm har avtalat med fastighetsbolaget Victoria Park om installation av ett unikt prefabricerat Evertherm SEW-system för återvinning av energi från avloppsvatten. Systemet, som tillverkas i fabrik för att därefter levereras till regional montageplats,  kan enkelt installeras i äldre fastigheter och kopplas samman med fjärrvärmecentralen. Mer än 90 % av energin i avloppsvattnet kan återvinnas och återförs till fastigheterna i ett cirkulärt kretslopp. Den första anläggningen levereras under kommande vinter till Victoria Park där den ska återvinna energin från tre äldre hyresfastigheter i Örebro som energieffektiviseras. Ordervärdet för det aktuella projektet är ca 4 MSEK.

Ecoclime startade projekteringssamarbetet med Victoria Park hösten 2020. Projekteringen, prefabriceringen, installationen och energieffektiviseringen av de aktuella fastigheterna utförs tillsammans med Ecoclimes dotterbolag Hansson&Hansson Rör AB. 

”Det intressanta med Ecoclimes systemlösning är att den återvinner energin ur spillvattnet samtidigt som fastighetens klimatavtryck minskas. Systemen prefabriceras och kan sedan relativt enkelt och hållbart installeras i anslutning till våra fastigheter. Systemen kopplas samman med befintliga energisystem och installationen ger en direktavkastning som uppfyller våra interna krav säger Per-Otto Bengtsson, Chef för energi och miljö. 

”Att vi tillsammans med Victoria Park får möjlighet att genomföra detta projekt är mycket glädjande och visar på den potential som våra produkter har – samtidigt som våra samarbetsmöjligheter i andra projekt och i andra länder stärks. Victoria Park är genom denna investering en förebild för att energieffektivisera sina fastigheter och samtidigt minska fastigheternas påverkan på miljön” säger Marcus Sandlund, Affärsområdeschef Cirkulär Energi, Ecoclime Group AB. 
 

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link