2021-08-31

Exportchef till Ecoclime för affärsområdet Cirkulär energi

Ecoclime har idag anställt Johan Nylund 44 år som exportchef för affärsområdet Cirkulär energi. Johan kommer närmast från en tjänst som exportchef för Polarbröd, för vilka han etablerat export på ett 10-tal marknader i Europa. Johans fokus initialt blir nu export av Evertherms SEW -system till fastighetsmarknaden och emot vissa industrisegment i Europa. Johan har som grund en MBA examen från Umeå Universitet och en MBA Executive från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan har en gedigen yrkeskarriär bakom sig som produktchef för Gainomax, projektledare vid Exportrådets Beneluxkontor, marknadschef för Norrmejeriers varumärken, Verum, Västerbottensost, Jokk bärdryck och Gainomax. Därefter har Johan fram till anställningen varit verksam sedan år 2016 som exportchef i Polarbröd. Han har även på konsultbasis medverkat till rekryteringen av Evertherms agent i Tyskland och därmed till affärsmöjligheterna med några av Tysklands största fastighetsbolag som exportverksamheten initialt riktas emot.

Marcus Sandlund Ecoclimes affärsområdeschef och Vice VD:

”Vår VD Lennart Olofsson har följt Johans karriär från sidan efter det han examinerades i Umeå. Lennart anställde honom i ett exportrådsprojekt i ett av sina dåvarande bolag i vilket Johan direkt visade stark drivkraft, struktur, metodik och engagemang varifrån han efter 18 månader gick vidare i karriären. Med dessa styrkor och hans gedigna erfarenhet är det därför glädjande att han nu vill kliva på och göra resan med oss. Med Johan till 100 % i vårt team stärks nu våra möjligheter att öka takten på exportmarknaderna ytterligare där Johans kompetens från livsmedelsindustrin även kommer att stärka våra industriella affärsmöjligheter.”

Johan Nylund om anställningen i Ecoclime:

”Jag vill vara med på den resa som Ecoclime nu inleder internationellt. Jag ser den potential till värdeskapande och hållbarhet inte minst vad gäller energi- och klimatnyttan som bolaget levererar. Därför tecknar jag i samband med anställningen också maximala 50 000 aktieoptioner i Ecoclime”.

 

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link