2021-08-19

Ecoclime – kraftigt förbättrade resultat under Q2 för affärsområdet Cirkulär energi

Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi har överträffat Ecoclimes EBITDA-mål om 15% under Q2 främst genom den mer än fördubblade försäljningen (110%) framförallt av Evertherm SEW-systemen som återvinner och recirkulerar mer än 90% av energin från avloppsvatten samt till följd av en återhämtning inom H-gruppens dotterbolag Hansson&Hansson Rör AB (H&H). En verksamhet som utför VVS, kyla gas- och energisysteminstallationer som en del av verksamheten inom affärsområdet. Affärsområdet har även mer än fördubblat omsättningen mellan Q1 och Q2. EBITA-resultatet förbättrades mellan de aktuella perioderna från -2,9 MSEK till + 1,7 MSEK.

Affärsområdets omsättning ökade från 7,3 MSEK under Q1 till 22,8 MSEK under Q2 och EBITDA-resultatet från -33% till +17,5%. Resultatförbättringen är i huvudsak en följd av den snabbt ökande försäljningen av Evertherms SEW-system som en följd av integrationen av dessa i H&H:s verksamhet. 

Ecoclimes VD Lennart Olofsson:
”Efter att pandemin drabbade H&H:s verksamhet hårt under Q1 har återhämtningen för affärsområdet varit remarkabel, inte minst genom integrationen av verksamheten med Evertherms installationsprojekt som påbörjades under Q1, vilket nu börjat slå igenom under Q2. Mot bakgrund av den snabbt ökande orderingången för Evertherm och H&H, samt den nye affärsområdeschefens insatser, har vi all anledning att se ljust på affärsutvecklingen inom affärsområdet de kommande åren.”

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se (http://www.ecoclime.se).

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link